Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:orcad

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
cs:orcad [2021/06/07 17:48]
kaklik vytvořeno
cs:orcad [2021/06/07 17:58] (aktuální)
kaklik
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Použití nástroje Orcad pro návrh MLAB modulů ======
 +
 +
 +<WRAP center round alert 60%>
 +Aktuálně je tento nástroj již zastaralý a k návrhu se nepoužívá
 +</WRAP>
  
 === kreslení schéma === === kreslení schéma ===
Řádek 36: Řádek 42:
 Při práci s knihovnami je třeba extra dávat pozor aby se omylem nevymazaly prvky z knihoven (stačí samotné DEL a prvek je nenávratně pryč). Dokončeným knihovnám je vhodné nastavit atribut Read Only. Knihovní prvky lze přetahovat z library cache existujícího schématu do knihovny. Při práci s knihovnami je třeba extra dávat pozor aby se omylem nevymazaly prvky z knihoven (stačí samotné DEL a prvek je nenávratně pryč). Dokončeným knihovnám je vhodné nastavit atribut Read Only. Knihovní prvky lze přetahovat z library cache existujícího schématu do knihovny.
  
-Dopsat použití atributů. Propojů a konektorů.+=== Generování výstupů === 
 + 
 +== Generování netlistu == 
 + 
 + 
 +Netlist obsahuje seznam spojů pro návrh plošného spoje, hodnoty součástek a názvy jejich pouzder. Gneruje se volbou Tools / Create Netlist 
 + 
 +Other 
 +PCB Footprint / Combined Property String = {Device},{Value}@{PCB Footprint} 
 +Formatters = padspcb.dll 
 +Netlist File 1 – nastavit příponu .ASC 
 +Generování seznamu součástí 
 + 
 +Tvorba seznamu součástí se skládá ze dvou kroků 
 + 
 +      - Vygenerování seznamu ze schématu 
 +      - Úprava do podoby XLS tabulky  
 + 
 +Seznam součástí se z OrCADu vygeneruje funkcí Bill of Material a výsledkem je TXT soubor. 
 + 
 +Header: Quantity\tReference\tPart\tPCB Footprint 
 +Combined property string: {Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{PCB Footprint} 
 + 
 +Finální podoba seznamu součástí je XLS tabulka. Vzor tabulky je v souboru VZOR_Seznam_součástí.xls. Vzor uložíme do adresáře SCH a otevřeme jej. Dále postupujeme podle návodu ve vzoru napsanému. 
 +Generování .PDF 
 + 
 +Tisk provádíme obvykle na cílový formát A4 a to i pro schémata originálního formátu A3. Pro kvalitní výstup stačí rozlišení 600dpi. 
 + 
 +Soubor se jmenuje jako jméno modulu s doplňkem _sch. Například POKUS_sch.pdf. 
 +Adobe Acrobat Distiller - preferované 
 + 
 +Acrobat Distiller dává barevné PDF soubory. Žádné specifické nastavení parametrů Acrobat Distiller nepotřebuje (600dpi, měřítko 100%). 
 + 
 +Při tisku z programu OrCAD Capture je třeba nastavit zmenšení a posunutí tisku aby byly rozumné okraje takto: 
 + 
 +Schéma A3 – Scale=0,65; Print Offset X=12, Y=10 
 +Schéma A4 – Scale=0,91; Print Offset X=12, Y=10 
 +Adobe Acrobat Writter 
 + 
 +Acrobat Writter dává černobílé PDF. Pro dosažení malé velikosti výsledných PDF souborů je třeba nastavit komprimaci. Velikost výstupu ani posunutí nejde ovlivnit. Výhodou je to, že schéma může být tisknuto najednou i když obsahuje listy různých formátů. Cílovým formátem nemusí být nutně formát A4 ale je to nejobvyklejší. Různé verze programu mají různé možnosti nastavení. 
 + 
 +Page Setup 
 +Page Size / Standard = A4 
 +Graphic / Resolution = 600dpi 
 +Graphic / Scaling = 100% 
 +Compression Options 
 +General / Compress text and lineart = Yes 
 +Color/Gray Scale Images / Compress using = ZIP 
 +Úklid souborů 
 + 
 +Smažeme nepotřebné soubory, u cílových souborů zkontrolujeme jména souborů a nastavíme Read Only atribut. 
 + 
 +Následující soubory se obvykle nezavádějí do databáze: 
 + 
 +    * .OPJ definice projektu 
 +    * .DBK záložní soubor schématu (.DSN) 
 +    * .OBK záložní soubor knihovny (.OLB) 
 + 
 +Naopak následující soubory obsahují podstatná data: 
 + 
 +    * .DSN soubor schématu (obsahuje i library cache použitých knihovních prvků
 +    * .OLB soubor knihovny (společné knihovny nejlépe v adresáři C:\LIBRARY\ORCAD9x) 
 +    * .ASC soubor spojů – netlist 
 +    * .PDF soubor s vytištěným schématem (název ve tvaru XXX_sch.pdf) 
 +    * .XLS soubor se seznamem součástí včetně objednacích informací 
 + 
 +Povinné úkony 
 + 
 +Seznam povinných úkonů slouží pro rychlé ověření, že se na nic důležitého nezapomnělo. Na všechny otázky by se mělo odpovědět buď „ano“ nebo „v tomto případě záměrně ne“. 
 + 
 +Založení nového schématu: 
 + 
 +    * Je zvolen správný formát listů (A4 nebo A3) ? 
 +    * Je na první straně informace o historii schématu ? 
 +    * Jsou hodnoty neosazovaných součástek označeny podtržítkem ? 
 +    * Jsou na schématu i součástky, které se neosazují na plošný spoj ? 
 +    * Jsou na schématu alespoň 2 fidu značky na každou stranu plošného spoje ? 
 + 
 +Aktualizace: 
 + 
 +    * Je historie na první stránce aktuální ? 
 +    * Je rohové razítko na všech stranách aktuální ? 
 +    * Je vygenerovaný platný netlist v .ASC souboru ? 
 +    * Je vygenerovaný tiskový soubor schématu v .PDF souboru ? 
 +    * Je správné pořadí stránek v .PDF souboru ? 
 +    * Je vygenerovaný seznam součástek ? 
 +    * Mají soubory správný název ? 
 +    * Mají soubory atribut Read Only ? 
 +    * Jsou smazané nepotřebné soubory (i adresáře) ? 
  
  
  
cs/orcad.1623080934.txt.gz · Poslední úprava: 2021/06/07 17:48 autor: kaklik