Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:orcad

Použití nástroje Orcad pro návrh MLAB modulů

Aktuálně je tento nástroj již zastaralý a k návrhu se nepoužívá

kreslení schéma

Základní nastavení programu

Nastavení pro automatické vkládání razítka Options /Design Template / Title Block

Library Name = C:\LIBRARY\ORCAD9x\SYMBOLS Title Block Name = TITLE_MLAB

Nastavení velikosti stránky (evropské nastavení) Options / Design Template / Page Size

Units = Millimeters New Page Size = A4 Pin to Pin Spacing = 2.54

Nastavení rastru Options / Design Template / Grid Reference

Vertical & Horizontal Width = 2.54

Povolené velikosti písma ve schématu jsou 8, 14 nebo 22.

Umístění knihoven

Při kreslení schématu ukládáme knihovny do adresáře C:\LIBRARY\ORCAD9x aby se v případě změny v knihovně snadno aktualizovaly použité knihovní prvky v existujícím schématu.

Každý prvek ve schématu je současně uložen spolu s vlastním schématem v tzv. library cache a je tam uložen včetně celé absolutní cesty ke knihovně ze které byl kopírován a tam se také hledá v případě aktualizace. Pokud budou mít všichni stejné knihovny na stejném místě budou mít snazší život.

Máme tyto skupiny knihoven:

 • Knihovny obsahující obecné schématické značky, například všemožné tranzistory. Tyto knihovny slouží jako zásobárna „tvarů“ při tvorbě konkrétních prvků.
 • Knihovny obsahující výběr běžných zástupců uvažované skupiny, například konkrétní nejběžnější tranzistory.
 • Knihovny přímo obsahující celou skupinu konkrétních součástí, například jumpery s různým počtem špiček.
 • Knihovny obsahující prvky konkrétního výrobce. Ty jsou ukládány do podadresářů jednotlivých výrobců.

Při práci s knihovnami je třeba extra dávat pozor aby se omylem nevymazaly prvky z knihoven (stačí samotné DEL a prvek je nenávratně pryč). Dokončeným knihovnám je vhodné nastavit atribut Read Only. Knihovní prvky lze přetahovat z library cache existujícího schématu do knihovny.

Generování výstupů

Generování netlistu

Netlist obsahuje seznam spojů pro návrh plošného spoje, hodnoty součástek a názvy jejich pouzder. Gneruje se volbou Tools / Create Netlist

Other PCB Footprint / Combined Property String = {Device},{Value}@{PCB Footprint} Formatters = padspcb.dll Netlist File 1 – nastavit příponu .ASC Generování seznamu součástí

Tvorba seznamu součástí se skládá ze dvou kroků

 1. Vygenerování seznamu ze schématu
 2. Úprava do podoby XLS tabulky

Seznam součástí se z OrCADu vygeneruje funkcí Bill of Material a výsledkem je TXT soubor.

Header: Quantity\tReference\tPart\tPCB Footprint Combined property string: {Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{PCB Footprint}

Finální podoba seznamu součástí je XLS tabulka. Vzor tabulky je v souboru VZOR_Seznam_součástí.xls. Vzor uložíme do adresáře SCH a otevřeme jej. Dále postupujeme podle návodu ve vzoru napsanému. Generování .PDF

Tisk provádíme obvykle na cílový formát A4 a to i pro schémata originálního formátu A3. Pro kvalitní výstup stačí rozlišení 600dpi.

Soubor se jmenuje jako jméno modulu s doplňkem _sch. Například POKUS_sch.pdf. Adobe Acrobat Distiller - preferované

Acrobat Distiller dává barevné PDF soubory. Žádné specifické nastavení parametrů Acrobat Distiller nepotřebuje (600dpi, měřítko 100%).

Při tisku z programu OrCAD Capture je třeba nastavit zmenšení a posunutí tisku aby byly rozumné okraje takto:

Schéma A3 – Scale=0,65; Print Offset X=12, Y=10 Schéma A4 – Scale=0,91; Print Offset X=12, Y=10 Adobe Acrobat Writter

Acrobat Writter dává černobílé PDF. Pro dosažení malé velikosti výsledných PDF souborů je třeba nastavit komprimaci. Velikost výstupu ani posunutí nejde ovlivnit. Výhodou je to, že schéma může být tisknuto najednou i když obsahuje listy různých formátů. Cílovým formátem nemusí být nutně formát A4 ale je to nejobvyklejší. Různé verze programu mají různé možnosti nastavení.

Page Setup Page Size / Standard = A4 Graphic / Resolution = 600dpi Graphic / Scaling = 100% Compression Options General / Compress text and lineart = Yes Color/Gray Scale Images / Compress using = ZIP Úklid souborů

Smažeme nepotřebné soubory, u cílových souborů zkontrolujeme jména souborů a nastavíme Read Only atribut.

Následující soubory se obvykle nezavádějí do databáze:

 • .OPJ definice projektu
 • .DBK záložní soubor schématu (.DSN)
 • .OBK záložní soubor knihovny (.OLB)

Naopak následující soubory obsahují podstatná data:

 • .DSN soubor schématu (obsahuje i library cache použitých knihovních prvků)
 • .OLB soubor knihovny (společné knihovny nejlépe v adresáři C:\LIBRARY\ORCAD9x)
 • .ASC soubor spojů – netlist
 • .PDF soubor s vytištěným schématem (název ve tvaru XXX_sch.pdf)
 • .XLS soubor se seznamem součástí včetně objednacích informací

Povinné úkony

Seznam povinných úkonů slouží pro rychlé ověření, že se na nic důležitého nezapomnělo. Na všechny otázky by se mělo odpovědět buď „ano“ nebo „v tomto případě záměrně ne“.

Založení nového schématu:

 • Je zvolen správný formát listů (A4 nebo A3) ?
 • Je na první straně informace o historii schématu ?
 • Jsou hodnoty neosazovaných součástek označeny podtržítkem ?
 • Jsou na schématu i součástky, které se neosazují na plošný spoj ?
 • Jsou na schématu alespoň 2 fidu značky na každou stranu plošného spoje ?

Aktualizace:

 • Je historie na první stránce aktuální ?
 • Je rohové razítko na všech stranách aktuální ?
 • Je vygenerovaný platný netlist v .ASC souboru ?
 • Je vygenerovaný tiskový soubor schématu v .PDF souboru ?
 • Je správné pořadí stránek v .PDF souboru ?
 • Je vygenerovaný seznam součástek ?
 • Mají soubory správný název ?
 • Mají soubory atribut Read Only ?
 • Jsou smazané nepotřebné soubory (i adresáře) ?
cs/orcad.txt · Poslední úprava: 2021/06/07 15:58 autor: kaklik