Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:pin_photodetector

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:pin_photodetector [2012/03/26 23:36]
kaklik [Zapojení se záporným předepětím diody]
cs:pin_photodetector [2012/03/26 23:36] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 Vhodné zapojení, pro toto použití je například na následujícím obrázku: Vhodné zapojení, pro toto použití je například na následujícím obrázku:
  
-{{:​sch_detektor.png?​200|}}+{{:​sch_detektor.png?​300|}}
  
 Jde o zapojení detektoru, který je často využíván k měření časových průběhů výstupních impulsů LASERů. Osciloskop, který se připojuje koaxiálním kabelem k výstupnímu SMA F konektoru je nutné impedančně přizpůsobit na 50 Ohm, což umožňuje rychlejší odvedení náboje z parazitní kapacity diody a tím i snímání rychlejších dějů.  ​ Jde o zapojení detektoru, který je často využíván k měření časových průběhů výstupních impulsů LASERů. Osciloskop, který se připojuje koaxiálním kabelem k výstupnímu SMA F konektoru je nutné impedančně přizpůsobit na 50 Ohm, což umožňuje rychlejší odvedení náboje z parazitní kapacity diody a tím i snímání rychlejších dějů.  ​
cs/pin_photodetector.txt · Poslední úprava: 2012/03/26 23:36 (upraveno mimo DokuWiki)