Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:tdr

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:tdr [2013/09/14 15:56]
kaklik [Univerzální Time Domain reflektometr http://en.wikipedia.org/wiki/Time-domain_reflectometer]
cs:tdr [2013/10/08 16:47] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Time-domain_reflectometer|Reflektometr]] MLAB je přístroj určený k měření odrazů na rozhraních při šíření signálu. Vzhledem ke svojí modulární konstrukci může být využit v mnoha aplikacích. [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Time-domain_reflectometer|Reflektometr]] MLAB je přístroj určený k měření odrazů na rozhraních při šíření signálu. Vzhledem ke svojí modulární konstrukci může být využit v mnoha aplikacích.
  
 +
 +===== Princip funkce ​ =====
 +
 +Měřící přístroj by se měl skládat z generátoru impulzů, který bude do vedení generovat jednotkové impulzy. Čelo takto vygenerovaného impulzu se bude odrážet od impedančních nehomogenit ve vedení zpět do vysílače. Ve vysílači musí být komparační obvod, který bude mít dynamicky nastavitelnou komparační úroveň. Tato komparační úroveň se bude systematicky měnit s každým vygenerovaným impulzem. Komparátor tedy pokaždé sepne na jinou hodnotu amplitudy odraženého impulzu a potažmo i v mírně jiném čase. ​
 +
 +Výstup komparátoru tedy musí být zavedený do měřiče časového intervalu. (např. modul [[cs:​gp2|GP201A]]) Z každého měření tedy budou zaznamenány dvě hodnoty - spínací úroveň komparátoru a čas jeho sepnutí. Vykreslením mnoha takto naměřených hodnot do grafu získáme časový průběh odrazů po délce vedení. ​
 +
 +Podobný princip využívá i vzorkovací osciloskop. ​
 ===== Aplikace reflektometru ===== ===== Aplikace reflektometru =====
  
Řádek 15: Řádek 23:
   * PH   * PH
   * Chemické látky, ​   * Chemické látky, ​
 +
 +Koaxiální vedení je v tomto případě vyplněno látkou impedančně citlivou na měřenou veličinu. ​
  
 ==== Řídící aplikace ==== ==== Řídící aplikace ====
cs/tdr.1379166970.txt.gz · Poslední úprava: 2013/09/14 15:56 (upraveno mimo DokuWiki)