Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:tdr

Univerzální Time Domain reflektometr TDR01A

Reflektometr MLAB je přístroj určený k měření odrazů na rozhraních při šíření signálu. Vzhledem ke svojí modulární konstrukci může být využit v mnoha aplikacích.

Princip funkce

Měřící přístroj by se měl skládat z generátoru impulzů, který bude do vedení generovat jednotkové impulzy. Čelo takto vygenerovaného impulzu se bude odrážet od impedančních nehomogenit ve vedení zpět do vysílače. Ve vysílači musí být komparační obvod, který bude mít dynamicky nastavitelnou komparační úroveň. Tato komparační úroveň se bude systematicky měnit s každým vygenerovaným impulzem. Komparátor tedy pokaždé sepne na jinou hodnotu amplitudy odraženého impulzu a potažmo i v mírně jiném čase.

Výstup komparátoru tedy musí být zavedený do měřiče časového intervalu. (např. modul GP201A) Z každého měření tedy budou zaznamenány dvě hodnoty - spínací úroveň komparátoru a čas jeho sepnutí. Vykreslením mnoha takto naměřených hodnot do grafu získáme časový průběh odrazů po délce vedení.

Podobný princip využívá i vzorkovací osciloskop.

Aplikace reflektometru

  • Měření odrazu na koaxiálních vedeních
  • Měření odrazu na optických vedeních.
  • Měření výšky hladiny vody (koaxiální sonda)

Chemické aplikace

Při doplnění o vhodné čidlo (koaxiální/vláknové) lze měřit i další veličiny.

  • PH
  • Chemické látky,

Koaxiální vedení je v tomto případě vyplněno látkou impedančně citlivou na měřenou veličinu.

Řídící aplikace

  • Měření vlhkosti půdy
  • Detekce výšky hladiny

Související moduly

cs/tdr.txt · Poslední úprava: 2013/10/08 14:47 (upraveno mimo DokuWiki)