Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:wire_sensors

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:wire_sensors [2011/04/03 22:50]
kaklik
cs:wire_sensors [2011/10/22 10:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Snímání teploty ======+====== Jednoduše připojitelná čidla a snímače ====== 
 +====== Měření teploty ======
  
 K měření teploty v rozsahu přírodních teplot je nejjednodušší použít  digitální čidlo [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. K měření teploty v rozsahu přírodních teplot je nejjednodušší použít  digitální čidlo [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]].
Řádek 10: Řádek 11:
 {{:cs:ds18b20_zoom.jpg?350|}} {{:cs:ds18b20_zoom.jpg?350|}}
  
-Je třeba nezapomenout u procesoru ještě připojit na datový vodič Pull-up rezistor, který zaručí, že datová linka bude mít klidový stav logickou 1. Vhodná hodnota rezistoru je například 10kOhm, která je obvykle dostupná na CPU modulech a je vyzkoušeno, že funguje. Výrobce poněkud skeptičtěji doporučuje 4k7.  +Je třeba nezapomenout u procesoru ještě připojit na datový vodič Pull-up rezistor, který zaručí, že datová linka bude mít klidový stav logickou 1. Vhodná hodnota rezistoru je například 10kOhm, která je obvykle dostupná na CPU modulech a je vyzkoušeno, že funguje. Výrobce poněkud skeptičtěji doporučuje 4k7. 
 + 
 +====== Měření tlaku ====== 
 + 
 +Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP 
 + 
 +{{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}} 
 + 
 +====== Obraz z kamery ====== 
 + 
 +Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]] 
 + 
 +{{:cs:c3088.jpg| kamera C3088}} 
 + 
 +Nevýhodou této kamery je, že využívá  jednoduchý, ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikou. Což omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám, jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství. 
 + 
 +Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice. 
cs/wire_sensors.1301863848.txt.gz · Poslední úprava: 2011/04/03 22:50 (upraveno mimo DokuWiki)