User Tools

Site Tools


en:moduly

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
en:moduly [2019/01/11 20:12]
fluktuacia
en:moduly [2019/01/21 15:55] (current)
fluktuacia [PowerSupply]
Line 67: Line 67:
 ==== Programmators ==== ==== Programmators ====
  
-One of the possibilities of how to program modules with ARM is to build a [http://​www.versaloon.com/​|Versaloon]] ​programmatic.+One of the possibilities of how to program modules with ARM is to build a [[http://​www.versaloon.com/​|Versaloon]] ​programmator.
  
 [[en:​ARM_programming|ARM processors programming]] [[en:​ARM_programming|ARM processors programming]]
Line 78: Line 78:
  
   - LM38601A - an audio amplifier suitable for headphones’ output   - LM38601A - an audio amplifier suitable for headphones’ output
-  - [[en:​mba810|MBA81001A]] - an amplifier suitable for reproductor output+  - [[en:​mba810|MBA81001A]] - an amplifier suitable for reproductor'​s ​output
  
 ==== Codecs and audio generators ==== ==== Codecs and audio generators ====
Line 87: Line 87:
  
   - ISPLSI1016A   - ISPLSI1016A
-  - [[en:​s3an|S3AN01A]] - a module for Spartan 3AN+  - [[en:​s3an|S3AN01A]] - a module for Spartan 3AN
  
 ===== CommIR ===== ===== CommIR =====
Line 93: Line 93:
   - IRDA01A - a module for data transfer via a standardised IRDA interface ​   - IRDA01A - a module for data transfer via a standardised IRDA interface ​
   - [[en:​txir|TXIR01A]] -  a basic IR modulator   - [[en:​txir|TXIR01A]] -  a basic IR modulator
-  - [[en:​txir|TXIR01B]] - a basic IR modulator with adjustable carrier frequency+  - [[en:​txir|TXIR01B]] - a basic IR modulator with an adjustable carrier frequency
  
  
Line 121: Line 121:
   - [[en:​usbio|USBIO01A]] - a high speed USB 2.0 interface   - [[en:​usbio|USBIO01A]] - a high speed USB 2.0 interface
   - [[en:​eth|ETH02A]] - an ethernet interface for CPU modules with an integrated driver   - [[en:​eth|ETH02A]] - an ethernet interface for CPU modules with an integrated driver
-  - [[en:​servohub|SERVOHUB01A]] - a module designed to control several classical modelling servos ​from by microcontroller+  - [[en:​servohub|SERVOHUB01A]] - a module designed to control several classical modelling servos by microcontroller
   - [[en:​jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - a J-tag programmator   - [[en:​jtagft2232v02a|JTAGFT2232V02A]] - a J-tag programmator
   - [[en:​I2C232|I2C232V01A]] - an I2C/UART converter   - [[en:​I2C232|I2C232V01A]] - an I2C/UART converter
   - [[en:​I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander   - [[en:​I2Cio|I2CIO01A]] - I2C I/O expander
-  - [[en:​I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM controlled by I2C+  - [[en:​I2Cpwm|I2CPWM01A]] - PWM controlled by I²C
   - [[en:​I2Cspi|I2CSPI01A]] - a I²C to SPI converter   - [[en:​I2Cspi|I2CSPI01A]] - a I²C to SPI converter
   - [[en:​usbi2c|USBI2C01A]] - an USB to I²C master converter   - [[en:​usbi2c|USBI2C01A]] - an USB to I²C master converter
  
-Further in this category, we prepare:+Further in this category, we are working on:
   - [[en:​eth|ETH01A]] - a module for Ethernet 100 with a possibility of using PoE and MII interface   - [[en:​eth|ETH01A]] - a module for Ethernet 100 with a possibility of using PoE and MII interface
- 
 ===== Clock =====  ===== Clock ===== 
   - [[en:​clkgen|CLKGEN01A]]   - [[en:​clkgen|CLKGEN01A]]
-  - [[en:​clkgen|CLKGEN01B]] - a digital clock (of variable frequency) generator, manageable via I2C   +  - [[en:​clkgen|CLKGEN01B]] - a digital clock (of variable frequency) generator, manageable via I²C   
-  - [[en:​clkhub|CLKHUB01A]] - a clock signal distributor with delay lines, divider and phase-locked loop +  - [[en:​clkhub|CLKHUB01A]] - a clock signal distributor with delay lines, divider and phase-locked loop 
-  - [[en:​clkhub|CLKHUB02A]] - a basic clock distributor for 10 channels with low jitter ​ +  - [[en:​clkhub|CLKHUB02A]] - a basic clock distributor for 10 channels with low jitter ​
 ===== H-bridges ===== ===== H-bridges =====
  
Line 167: Line 165:
 ===== HumanInterfaces ===== ===== HumanInterfaces =====
  
-  - DIP8SW01A - 8pcs přepínačů v řaděpoužitelných pro digitální konfiguraci. ​+  - DIP8SW01A - 8 pieces of switches in a rowcan be used for digital configuration  ​
   - LCD2L4P01A   - LCD2L4P01A
-  - [[cs:​lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - modul s LCD, tlačítky ​pípákemterminál k zařízení.+  - [[en:​lcd2l4p|LCD2L4P02A]] - a module with lcdbuttons and a beeper
   - LED8TRI01A   - LED8TRI01A
-  - LEDROBOT - deska se stabilizátorem ​sadou LEDek pro zobrazení stavů +  - LEDROBOT - a board with stabiliser and a set of LEDs for state indication 
-  - LEDbar01A - řada LEDek pro zobrazování různých hodnot+  - LEDbar01A - a row of LEDs for displaying various values
   - LEDbar02A   - LEDbar02A
-  - [[cs:​trimquad|TRIMQUAD01A]] - modul se 4mi trimry pro snadnou konfuguraci proměnných. +  - [[en:​trimquad|TRIMQUAD01A]] - a module with 4 trimmers for an easy configuration of variables 
-  - nanoterm01A - modul s LCD displayem pro zobrazování textových informací.+  - nanoterm01A - a module with LDC display for showing text information
   - nanoterm02A   - nanoterm02A
  
 ===== Measuring ===== ===== Measuring =====
  
-  - RFdetect01A - RF detektor pro měření na frekvencích v rozsahu ​100 až 2000MHz +  - RFdetect01A - an RF detector for measuring in frequency range 100 to 2000MHz 
-  - TTLPROBE01A - Logická sonda pro indikaci logických úrovní na digitálních výstupech. ​+  - TTLPROBE01A - a logic probe for indication of logical levels on digital outputs
   - TTLPROBE02A   - TTLPROBE02A
-  - [[cs:​gps|GPS01A]] - Modul umožňujíví příjem ​GPS signáluKomunikační rozhraní I2C, USB, sériová linka. ​+  - [[cs:​gps|GPS01A]] - a module enabling a GPS signal receptionCommunication interfaces I²C, USB, serial link 
 ==== TDC ==== ==== TDC ====
  
-  * [[cs:​gp2|GP201A]] ​+  * [[en:​gp2|GP201A]]
  
 ===== Memory ===== ===== Memory =====
  
-  - [[cs:​eeprom|EEPROM01A]] - modul pro nejrosšířenější čipové paměti ​EEPROM +  - [[en:​eeprom|EEPROM01A]] - a module for the most common memory chip EEPROM 
-  - [[cs:​sdcard|SDcard01B]] - modul se slotem pro SD kartu. MicroSD ​může být osazena přes adaptér. ​+  - [[en:​sdcard|SDcard01B]] - a module with a slot for an SD card. MicroSD ​can be fitted via an adapter
  
 ===== OpAmps ===== ===== OpAmps =====
  
-  - [[cs:​ozdual|OZdual01A]] - Modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​DIL +  - [[en:​ozdual|OZdual01A]] - a module of a dual OpAmp in a DIL enclosure 
-  - [[cs:​ozdual|OZdual02A]] - Modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​SO8 +  - [[en:​ozdual|OZdual02A]] - a module of a dual OpAmp in a SO8 enclosure ​ 
-  - [[cs:​ozdual|OZdual02B]] - Aktualizovaný ​ modul pro dvojitý operační zesilovač v pouzdru ​SO8 +  - [[en:​ozdual|OZdual02B]] - an updated module of a dual OpAMp in a SO8 enclosure ​ 
-  - [[cs:​ozpower|OZpower01A]] - Modul výkonového operačního zesilovače s výstupním proudem ​až 3A +  - [[en:​ozpower|OZpower01A]] - a module of a power OpAmp with an output current up to 3A  
-  - [[cs:​ozquad|OZquad01A]] ​  +  - [[en:​ozquad|OZquad01A]] ​  
-  - [[cs:​ozquad|OZquad01B]] - Modul pro čtyřnásobný operační zesilovač. Ve standardním pouzdru ​DIL+  - [[en:​ozquad|OZquad01B]] - a module of a quad OpAmp in a standar ​DIL enclosure
  
 ===== PIC ===== ===== PIC =====
  
-Mikroprocesorové moduly ​programátory pro Microchip ​PIC+Microprocessor modules and programmators for a PIC Microchip
  
-=== Procesorové moduly s univerzálním použitím ​===+=== Processor modules for an universal use ===
  
   - PIC16F84DIL1801A   - PIC16F84DIL1801A
Line 212: Line 210:
   - PIC16F87xDIL2801A   - PIC16F87xDIL2801A
   - PIC16F87xSO2801A   - PIC16F87xSO2801A
-  - [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401A]] +  - [[en:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401A]] 
-  - [[cs:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]]+  - [[en:​pic16f87xtq44|PIC16F87xTQ4401B]] 
 + 
 +=== Large number of ports ===
  
-=== Velký počet portů === 
   - PIC18F8x2001A   - PIC18F8x2001A
-  - [[cs:​pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - Možnost osadit typem PIC s  ​Ethernet ​periférií.+  - [[en:​pic18f8xtq80|PIC18F8xTQ8001A]] - can be fitted with a PIC with an Ethernet ​periphery
  
-=== USB konektivitou ​===+=== With USB connectivity ​===
  
   - PIC18F2550v01A   - PIC18F2550v01A
   - PIC18F2550v02A   - PIC18F2550v02A
-  - [[cs:​pic18f4550v|PIC18F4550v01A]]+  - [[en:​pic18f4550v|PIC18F4550v01A]]
  
  
-==== Programátory ​====+==== Programmators ​====
  
-  - [[cs:​picprogusb|PICPROGUSB02A]] ​ -  USB programátor +  - [[en:​picprogusb|PICPROGUSB02A]] ​ -  ​an USB programmator 
-  - PICICD01A - RS232 programátor+  - PICICD01A - RS232 programmator
   - PICICD01B   - PICICD01B
-  - PICPGR301A - LPT programátor+  - PICPGR301A - LPT programmator
  
  
-[[cs:​PIC_programming|Programování procesorů ​PIC]]+[[en:​PIC_programming|PIC ​processors’ programming]]
 ===== PowerSW ===== ===== PowerSW =====
  
-Spínání a řízení výkonových obvodů.+Switching and control of power circuits
  
-  - NFET2X01A - Dvojitý ​N-FETový spínač. ​ +  - NFET2X01A - a double ​N-FET switch ​ 
-  - NFET2x2 - Spínací modul se dvěma dvojitými výkonovými FETy  v pouzdru ​SO8 +  - NFET2x2 - a switch module with two double power FETs in a SO8 enclosure ​ 
-  - NFET4X01A - Spínací modul se čtyřmi ​N-FETy.  ​ +  - NFET4X01A - a switch module with four N-FETs  
-  - REL8SW01A - Modul s klasickými elektromagnetickými relé. ​ +  - REL8SW01A - a module with a classic electromagnetic relay  
-  - [[cs:​rel1sw|REL1SW01A]] - modul s jedním relé, nebo dvojicí NMOSFETů ​ +  - [[en:​rel1sw|REL1SW01A]] - a module with one relay or a pair of NMOSFETs ​ 
-  - TRIACSHARP02A - Výkonový fototriakový spínač, ke spínání větších spotřebičů. +  - TRIACSHARP02A - a power opto triac switch for switching most of the appliances 
-  - [[cs:​pwmled|PWMLED01A]] - slouží k řízení jasu LED+  - [[en:​pwmled|PWMLED01A]] - controls the brightness of LED 
  
 ===== PowerSupply ===== ===== PowerSupply =====
-Tyto moduly obvykle nějakým ​ způsobem upravují [[cs:​napájecí zdroje|napájení]] do podoby vhodné pro připojení k ostatním modulům. ​ 
  
-  ​- [[cs:​batpower|BATPOWER01A]] ​Moduly umožňující napájení přístrojů z akumulátorů. +These modules mostly modify the [[en:​napájecí zdroje|power supply]] in such a way that it is then suitable for connection to other modules.  
-  - [[cs:​batpower|BATPOWER02A]] + 
-  - [[cs:​batpower|BATPOWER03A]]+  ​- [[en:​batpower|BATPOWER01A]] ​- modules enabling a power supply from rechargeable batteries 
 +  - [[en:​batpower|BATPOWER02A]] 
 +  - [[en:​batpower|BATPOWER03A]]
   - LM108601A   - LM108601A
-  - MC3406301A - Univerzální ​step-up ​měnič. ​ +  - MC3406301A - an universal ​step-up ​inverter ​ 
-  - HVPS01A - Vysokonapěťový zdroj. ​ +  - HVPS01A - a high-voltage power supply 
-  - [[cs:​unipower|UNIPOWER01A]] - Napájecí modul. +  - [[en:​unipower|UNIPOWER01A]] - a power supply module 
-  - [[cs:​lion1cell|LION1CELL01A]] - Modul s pouzdrem ​proudovým omezením pro 3,6V Li-ion ​akumulátory velikosti ​18650. +  - [[en:​lion1cell|LION1CELL01A]] - a module with an enclosure and a current limitation for a 3.6V Li-ion ​batteries of 18650 type 
-  - [[cs:​lion2cell|LION2CELL01A]] - Modul s dvojitým pouzdrem ​proudovým omezením pro Li-ion ​akumulátory velikosti ​18650. ​Výstupní napětí je 8,4V.+  - [[en:​lion2cell|LION2CELL01A]] - a module with a double enclosure and a current limitation for Li-ion ​batteries of 18650 typeThe output voltage is 8.4V.
  
  
-V této kategorii se dále připravuje:+In this category we are further developing:
  
-  - Symetrický napájecí zdroj (s možností vzájemného spojování více zdrojů+  - a symetrical power supply ​(with a possibility of connceting more power supplies
-  - Regulovatelný laboratorní zdroj+  - an adjustable laboratory power supply
    
 ===== Sensors ===== ===== Sensors =====
  
-Tato kategorie obsahuje návrhy modulů, které umožňují připojení speciálních čidel, která nelze [[cs:​wire_sensors|připojit přímo]]. A nebo potřebují ještě další periferní elementy.+In this category you will find modules that enable a connection of specific sensors that cannot be [[en:​wire_sensors|connected directly]] or need other peripheral elements
  
 +==== Digital ====
  
-==== Digitální ==== +=== I²C or SMBus ===
- +
-=== I²C nebo SMBus === +
- +
-  - [[cs:​isl29020|ISL2902001A]] - digitální luxmetr. +
-  - [[cs:​thermophile|THERMOPHILE01A]] - bezkontaktní snímání teploty. +
-  - [[cs:​altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. +
-  - [[cs:​sht25v|SHT25V01A]] - přesný digitální I2C senzor relativní vlhkosti a teploty. +
-  - [[cs:​imu|IMU01A]] - digitální tří osý akcelerometr a gyroskop (I2C rozhraní). +
-  - [[cs:​lts|LTS01A]] - digitální senzor teploty -40 °C - 105 °C (I2C rozhraní).+
  
 +  - [[en:​isl29020|ISL2902001A]] - a digital luxmeter
 +  - [[en:​thermophile|THERMOPHILE01A]] - a sensor for contactless temperature measurement
 +  - [[en:​altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure
 +  - [[en:​sht25v|SHT25V01A]] - an accurate digital I²C sensor of relative humidity and temperature
 +  - [[en:​imu|IMU01A]] - a digital triaxial accelerometer and a gyroscope (with an I²C interface)
 +  - [[en:​lts|LTS01A]] - a digital temperature sensor for ranges -40 °C to 105 °C (with an I²C interface)
  
 === SPI === === SPI ===
  
-  - [[cs:​altimet|ALTIMET01A]] - Digitální snímač atmosférického tlaku. +  - [[en:​altimet|ALTIMET01A]] - a digital sensor of atmospheric pressure 
-  - [[cs:​mag|MAG01A]] - magnetometr vhodný pro použití jako digitální kompas pro navigaci.+  - [[en:​mag|MAG01A]] - a magnetometer suitable for usage as a digital compass for navigational purposes
  
 === LOG output === === LOG output ===
  
-  - R1S01A - detekce značek ​otáček kola. +  - R1S01A - for detection of marks wheel revolutions 
-  - IRFEE01A - detekce překážky.+  - IRFEE01A - for detection of obstacles 
 + 
 +==== Analogue ====
  
-==== Analogová ====+Mostly older models of sensors with analogue output
  
-Většinou starší modely snímačů s analogovým výstupem+  - MMA6260 - an accelerometer 
 +  - [[en:​GSENSE|GSENSE01A]] - a sensor for acceleration measurement in three axes 
 +  - RGBFEE01A - for detection of surface colour 
 +  - [[en:​hum|HUM01A]] - an analogue sensor of relative air humidity  
 +  - [[en:​iuc|IUC01A]] - for detection of current in circuits
  
-  - MMA6260 - akcelerometr 
-  - [[cs:​GSENSE|GSENSE01A]] - měření zrychlení ve 3 osách. 
-  - RGBFEE01A - detekce barvy povrchu. 
-  - [[cs:​hum|HUM01A]] - analogové čidlo relativní vlhkosti vzduchu. 
-  - [[cs:​iuc|IUC01A]] - Snímání proudu v obvodu. 
  
 +In this category we are further developing:
 +  - a capacitance sensor
 +  - a sensor for detection of gases such as 02, CO2, N2
 +  - a spectrometric semiconductor sensor for ionising radiation
 +  - a sonar 
  
-V této kategorii se dále připravuje +For more detailed information see [[en:todo#​senzoricke_moduly|TODO]].
-  - Kapacitní snímač +
-  - Detekce plynů 02, CO2, N2 +
-  - Spektrometrické polovodičové čidlo pro ionizující záření +
-  - Sonar +
  
-Podrobnější informace viz stránka [[cs:​todo#​senzoricke_moduly|TODO]]. 
 ===== Translators ===== ===== Translators =====
  
-Obvody pro převod signálů mezi různými napěťovými úrovněmi.+Circuits for signal translation between different voltage levels.
  
-  - [[cs:​ttlpecl|TTLPECL01A]] - Převod mezi TTL a  PECL.  +  - [[en:​ttlpecl|TTLPECL01A]] - a translation between TTL and  PECL.  
-  - VLT01A - Převod mezi TTL nebo CMOS o různých napěťových úrovních.+  - VLT01A - a translation between ​TTL or CMOS with different voltage levels
 ===== Universal ===== ===== Universal =====
  
-  - [[cs:​inputuni|INPUTUNI01A]] - Univerzální vstupní modul s ochranou proti přepětí. ​ +  - [[en:​inputuni|INPUTUNI01A]] - an universal input module with over-voltage protection 
-  - UNIDIL1601A - patice pro integrované obvody v pouzdru ​DIL +  - UNIDIL1601A - a socket for integrated circuits in DIL enclosure 
-  - UNIUNI01A - pájitelné univerzální pole+  - UNIUNI01A - a solderable universal field
  
 ===== Mechanical ​ ===== ===== Mechanical ​ =====
  
-  - [[cs:​base1621|BASE162101A]] - základní nosná deska stavebnice ​MLAB.+  - [[en:​base1621|BASE162101A]] - a basic carrier board for MLAB kits
  
 ==== Boxes ==== ==== Boxes ====
  
-  - [[cs:​unibox|UNIBOX01]] - Univerzální kovová krabička nejenom pro konstrukce vytvořené ze stavebnice ​MLAB.+  - [[en:​unibox|UNIBOX01]] - an universal metal box not only for MLAB constructions
  
 ==== Holders ==== ==== Holders ====
  
en/moduly.1547233978.txt.gz · Last modified: 2019/01/11 20:12 by fluktuacia