User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:wire_sensors [2013/07/29 23:07]
fluktuacia
en:wire_sensors [2013/07/30 10:22]
Line 1: Line 1:
-====== Easy-to-connect sensors ====== 
  
-====== Temperature measuring ====== 
- 
-The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor [[http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812|DS18B20]]. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture. 
- 
-{{:cs:ds18b20.jpg?350|}} 
- 
-A closer look at the connection. The blue cable represents GND, the red one Vcc and the yellow one is DATA. The wires used are made of 1m long [[http://www.ust.cz/shop/product_info.php?cPath=30&products_id=68|connection cables]] that are cut in a half.  
- 
-{{:cs:ds18b20_zoom.jpg?350|}} 
- 
-It must not be forgotten, to connect a pull-up resistor to the processor's data cable. It will ensure, that the default state of the data link is logical high. A suitable resistance is for example 10kOhm. This value is available for CPU modules and has been proved working. Manufacturer, somewhat more skeptically, recommends 4kOhm instead. 
- 
- 
-====== Pressure measuring ====== 
- 
-Pressure can be measured with external analog sensor, like MPX5100AP, that has already been   
- 
-Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP 
- 
-{{:cs:tlak_cidlo.jpg?350|}} 
- 
-====== Obraz z kamery ====== 
- 
-Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip [[http://www.cs.cmu.edu/~cmucam/Downloads/ov6620DSLF.PDF|OV6620]] 
- 
-{{:cs:c3088.jpg| kamera C3088}} 
- 
-Nevýhodou této kamery je, že využívá  jednoduchý, ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikou. Což omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám, jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství. 
- 
-Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice.  
en/wire_sensors.txt · Last modified: 2013/07/30 10:22 (external edit)