User Tools

Site Tools


en:wire_sensors

This is an old revision of the document!


Easy-to-connect sensors

Temperature measuring

The simplest way to measure the temperature withing the range of naturally occurring values is to use the digital sensor DS18B20. It can be, within a short distance, connected directly to the microprocessor, as shown in the following picture.

A closer look at the connection. The blue cable represents GND, the red one Vcc and the yellow one is DATA. The wires used are made of 1m long connection cables that are cut in a half.

It must not be forgotten, to connect a pull-up resistor to the processor's data cable. It will ensure, that the default state of the data link is logical high. A suitable resistance is for example 10kOhm. This value is available for CPU modules and has been proved working. Manufacturer, somewhat more skeptically, recommends 4kOhm instead.

Pressure measuring

Pressure can be measured with external analog sensor, like MPX5100AP, that has already been

Měření tlaku lze realizovat použitím externího analogového čidla. Vyzkoušené je například MPX5100AP

Obraz z kamery

Vyzkoušeným řešením je připojení kamery C3088, která využívá čip OV6620

 kamera C3088

Nevýhodou této kamery je, že využívá jednoduchý, ale zastaralý paralelní interface, který pracuje s 5V CMOS logikou. Což omezuje možnosti připojení k moderním rychlým součástkám, jako jsou hradlová pole, nebo procesory, které mají 5V tolerantní vstupy stále v menším množství.

Moderní alternativou k této kameře by zřejmě mohlo být využití nějaké modernější kamery (například z mobilu), která má sériový interface třeba v LVDS logice.

en/wire_sensors.1375132031.txt.gz · Last modified: 2013/07/29 23:07 (external edit)