Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:kicad

Toto je starší verze dokumentu!


Návod na použití nástroje KiCAD v systému MLAB

Instalace

Zprovoznění KiCAD se bohužel liší podle konkrétního operačního systému a platformy.

Ubuntu

Kicad má v linuxu dvě možnosti instalace. Obvykle je však nejvhodnější použít PPA.

PPA Repozitář

PPA je systém vzdáleného přístupu k balíčkům připraveného software. Obvykle obsahují aktuálnější verzi, než balíčky dostupné ze standardních systémových repositářů.

Pro stažení a instalaci nejnovější stabilní připravené verze KiCAD stačí do konzole zadat následující příkazy:

sudo add-apt-repository --yes ppa:js-reynaud/ppa-kicad
sudo apt-get update
sudo apt-get install kicad

Zapnutí kontextových ikon

Ubuntu má v továrním nastavení vypnuté kontextové ikony, takže nainstalovaný KiCAD nemá v menu ikony, které usnadňují orientaci při návrhu. Lze vyřešit zadáním následujících příkazů do konzole.

gsettings set org.gnome.desktop.interface menus-have-icons true
gsettings set org.gnome.desktop.interface buttons-have-icons true
UBUNTU_MENUPROXY= kicad # or pcbnew, eeschema and etc.

Instalace Windows

Nyní je již instalace KiCAD jednoduší. Stačí si stáhnout pro Windows typický exe soubor a nainstalovat (používáme verzi Nightly Development Builds).

http://kicad-pcb.org/download/windows/

Základní nastavení

Nastavení knihoven

Je dobré při návrhu modulů využít co nejvíce prvků z knihoven KiCAD. MLAB knihovny, které jsou dostupné na GitHubu, obsahují speciální součástky, které KiCAD nemá, nebo nejsou vhodně optimalizované pro použití v modulech (aktuálně se jedná především o hřebínky). Zbylé prvky zůstávají v knihovnách z důvodu kompatibility se starými moduly.

Pokud nějaká součástka není ani v jedné knihovně a vznikne potřeba vytvořit vlastní novou. Je potřeba danou součástku zařadit do knihovny MLAB, aby jí bylo možné snadno použít i v dalších modulech. Nedávat jí jen do knihovny projektu, nebo do nějaké vlastní knihovny, ke které není přístup již vůbec.

Na začátku prací je potřeba si nejprve dobře definovat cesty ke knihovnám:

Důležité je dodržet názvy KICAD_PTEMPLATES. Díky stejným názvům nenastane problém s otevřením projektu a editace u jiných lidí:

Knihovny se do KiCADu přidávají zvlášť při kreslení schéma a zvlášť při návrhu PCB v obou případech je postup velmi obdobný.

 • Preferences → Manage Symbol Libraries → „Global Libraries“ - Browse Libraries → Open Library

Před začátkem návrhu plošného spoje je potřeba nastavit návrhová pravidla. Pokud nejsou použity obvody s malou roztečí pinů je dobré dodržet následující parametry.

Vrtané otvory - VIA

 1. standardně vrtaný otvor 0,4 mm a průměr okruží 0,8 mm
 2. na GND plochách 0,2 mm a průměr okruží 0,45 mm

Vrstvy

Nastavení vrstev se liší podle celkového počtu vrstev plošného spoje.

Dvojvrstvý plošný spoj
 • F.CU - horní vrstva mědi (většinou vrstva GND)
 • B.CU - spodní vrstva (zde primárně umisťovat SMD součástky)
 • F.SilkS - vrstva horního potisku (tato vrstva se nechává vyrábět)
 • B.Silks - vrstva spodního potisku (vrstva se standardně nevyrábí)
 • F.Mask - Nepájivá maska horní strana
 • B.Mask - Nepájivá maska spodní strana přivrácená k základní desce
 • Dwgs.User - kóty a další potřebné popisy, které nepatří do výrobní nebo osazovací vrstvy
 • Edge.Cuts - vnější obrys desky výsledného PCB
 • F.Fab - potisk pro osazování - strana součástek
 • B.Fab - potisk pro osazování - strana spojů

Toto uspořádání vrstev respektuje dokumentaci vrstev KiCADu

Pri navrhu dvouvrstveho plosneho spoje, je jedna vrstva se vyhrazena pro zem a napajeni. Tato vrstva se pak nastaví jako „Split/Mixed plane“ a priradi se k ni signal zem a napájení. To umožní automaticky ukončovat tyto spoje prokovem do této vrstvy. Je to mnohem lepší než pro tuto vrstvu zadat „copper pour“ protoze v takovem případě se spoj špatně edituje.

Použití

Schéma - Parametry součástek

Při kreslení schéma je potřeba dodržet určitou konvenci, aby byla výsledná výroba a automatické generování dalších dokumentů bez problémů.

Při prvním spuštění Kicad Eeschema je potřeba přidal tyto pole popisující součástky:

 • MFPN - Označení součástky podle výrobce (přesný typ součástky, pro osazování)
 • Distributor - Označení součástky distributorem
 • Link - odkaz na stránku dodavatele
 • Note - poznámka k parametrům součástky
 • UST_ID - skladové číslo (Hash identifikující položku z nástroje UST - OpenIntranet)

V případě, že schéma obsahuje varianty osazovaných komponent, tak se k identifikaci pole přidá ještě pořadové číslo, napřiklad „MFPN_1“,„MFPN_2“ a podobně. Komponenty se stejným pořadovým číslem odpovídají jedné osazované variantě. Komponenty, které nemají pořadové číslo jsou společné pro všechny varianty osazení.

Při použití následujícího postupu není potřeba pole vytvářet potřebná pole ručně u každé součástky znovu:

V menu Preferences » General options » Field Name Templates

Při otevření parametrů součástky vypadá tabulka následnovně:

Příklad vyplnění parametrů součástky:

 Reference: C1
 Value: 10nF
 MFPN: 1812CA103JAT2A
 Distributor: Mouser 581-1812CA103JAT2A
 Link: https://cz.mouser.com/ProductDetail/AVX/1812CA103JAT2A?qs=sGAEpiMZZMsh%252b1woXyUXjzY5digEXfcQu%252bp00y9d0Fc%3d
 Note: Tolerance 20%, C0G
 UST_ID: pokud je přístup do UST skladu 

Pokud máte přístup do UST skladu, tak je užitečné při kreslení schéma vkládat rovnou UST_ID odpovídající přesným součástkám ze skladu. A pokud daná součástka ve skladu ještě neexistuje, je potřeba jí rovnou vytvořit. Značně to zjednodušuje výrobu a jednoznačně definuje osazení.

Generování seznamu součástek - BOM

Linux

 1. Zmáčknout tlačítko „set plugin cmd“ a tam vybrat soubor: /usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl
 2. Výsledkem je, že se pole „command line“ se samo nastaví na: xsltproc -o „%O.csv“ „/usr/lib/kicad/plugins/bom2csv.xsl“ „%I“
 3. Pak stačí zmáčknou „Generate“. A KiCAD vyrobí soubor .csv se seznamem součástek.

Windows

Generování souborů BOM není ve formátu .CSV pod WIN přímo možné. Vyřešit tento problém je možné podle následujícího postupu.

 1. Nejprve je potřeba stáhnout bom_ust.py.
 2. Je potřeba bom_ust.py uložit do místa instalace kicad.
 3. V KiCAD eeschema otevřít v nabídce „Tools > Generate Bill Of Materials“
 4. Zmáčknout „+“
 5. Pojmenovat si ho podle sebe
 6. Vybrat cestu do uloženého místa.
 7. Poté stačí vždy dát jen Generate

Generování gerber a vrtacích dat

Při návrhu je dobré nepodlézat parametry v následující tabulce:

Před počátkem generování výrobních dat je potřeba provést kontrolu DRC. Doporučené parametry:

Gerber data

U dvojvrstvého PCB nastavit tyto parametry:

Drill data

Nastavení pro generování vrtaných děr:

cs/kicad.1623087981.txt.gz · Poslední úprava: 2021/06/07 19:46 autor: kaklik