Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:labduino

Toto je starší verze dokumentu!


Klon Arduina postavený z MLABu - LABduino

Protože Arduino není nic jiného, než mikrokontroler AVR případně ARM s nahraným specifickým bootloaderem, který umožňuje komunikaci s programátorským IDE rozhraním. Tak lze tuto konstrukci stejně jako mnoho jiných postavit ze stavebnice MLAB.

Ukázka složeného LABduina

Můžeme tak vytvořit s Arduinem plně elektricky a pragramově kompatibilní zařízení postavené z modulů MLAB. Lze jej programovat v prostředích určených pro Arduino a využívajících jazyk Processing. Další moduly a rozšíření pak mohou být používány stejně, jako je ve stavebnici MLAB zvykem.

Programovací nástroje

Programy pro Arduino jsou obvykle psané v jednoduchém jazyku Processing k kterému existují dva hlavní programovací nástroje pro mikrokontroléry.

Arduino IDE

Konstrukci s LABduinem, lze programovat klasickym nastrojem Volne dostupnym ke stazeni. Arduino IDE je však nástroj vytvořený přímo pro Arduino a neliberálně nepodporuje některé další vlastnosti Arduino klonů. Je proto vhodnější používat vývojové prostředí Wiring, které obsahuje přímo nastavení pro MLAB konstrukci.

Wiring

Wiring je otevřenější nástroj pro práci s Arduinem/LABduinem, který obsahuje více základních knihoven a podporuje méně obvyklé konfigurace hardwaru a volby rychlostí krystalů. Je taktéž volně ke stažení i včetně zdrojových kódů. K nahrávání přeloženého programu do procesoru používá identický bootloader, který komunikuje s počítačem přes sériové rozhraní jako Arduino.

Od listopadu 2012 je v poslední vývojové verzi Wiringu na githubu LABduino přímo podporováno.

Instalace Wiringu v Ubuntu

Pod Ubuntu 14.04 a ve vyšších verzích lze Wiring snadno přeložit ze zdrojového kódu přímo v příkazové řádce. Nejprve nainstalujeme potřebné nástroje:

sudo apt-get install ant git default-jdk librxtx-java

V nových verzích processingu není plně podporována OpenJAVA. Proto je v případě požadavku na bezproblémovou funčnost nainstalovat Oracle JAVA. Což uděláme následovně:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Následně stáhneme nejnovější verzi Wiringu přímo z GitHubu.

git clone git://github.com/WiringProject/Wiring.git

Přepneme se do složky se staženými soubory

cd Wiring

Spustíme vývojové prostředí.

ant

A spustíme Wiring IDE

ant run 

LABduino UNO

Tato realizace arduina je stejná jako Arduino UNO, které využívá mikrokontrolér ATmega328P.

Klasicky se LABduino skládá ze dvou modulů USB232R01B a ATmegaTQ3201A osazený mikroprocesorem ATmega328 tak že signály TXD a RXD se přivedou kablíky na RX a TX (křížené spojení) a řídící signál DTR# od modulu USB232R01B se přivede na jumper označený jako boot (aktivuje bootloader). Napájení modulu ATmegaTQ3201A je obvykle řešeno přímo z USB (připojením napájecího kablíku).

LABduino a SDcard modul

V této konfiguraci tedy hardwarově odpovídá Arduinu Duemilanove s ATmega328. Na rozdíl od nových verzí Arduina však pro komunikaci s USB nepoužívá ATmega s firmwarem emulujícím sériovou linku, ale převodník FT232 v modulu USB232R01B je tak odolnější proti závadě vzniklé poškozením firmwaru v MCU, který umožňuje komunikaci přes USB.

LABduino interconnection

USB232R01B/USB +5V ⇒ ATmega8DIL01A/POWER (We have to use standard MLAB power cord 5V or we can interconnect only GND if the design is self-powered.)

ATmega8DIL01A/PD0 ⇒ USB232R01B/TXD

ATmega8DIL01A/PD1 ⇒ USB232R01B/RXD

ATmega8DIL01A/PC6 ⇒ USB232R01B/RTS#

ATmega8DIL01A/PB5 ⇒ Some LED should be connected here.

USB232R01B/VCCIO SEL We have to select 3.3 V or 5 V by design.

LABduino ports mapping

Aruino ATmega8DIL01A Note
D0 RXD PD0, if you disconnect USB232R01B
D1 TXD PD1, if you disconnect USB232R01B
D2 PD2 Digital I/Os.
D3/PWM PD3
D4 PD4
D5/PWM PD5
D6/PWM PD6
D7 PD7
D8 PB0
D9/PWM PB1
D10/PWM PB2
D11/PWM PB3
D12 PB4
D13 PB5
A0 PC0 Analog inputs.
A1 PC1
A2 PC2
A3 PC3
A4 PC4
A5 PC5

Firmware Bootloader

Vybraný firmware lze nahrát do mikroprocesoru programátorem ATprogISPUSB02A v SVN repositáři MLABu je k dispozici nahrávací skript (svnMLAB/Designs/LABduino/SW/bootloader/flash.sh) a firmware kompatibilní s Arduino Duemilanove. Je doporučeno jej použít k nahrání firmware místo nástroje přímo v Arduinu IDE nebo Wiringu.

Nahrávací skript spustíme například následovně:

sudo ./flash.sh /dev/ttyUSB0

Správný výstup po zapsání firmware do MCU vypadá takto:

avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "ATmegaBOOT_168_atmega328.hex"
avrdude: input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (32670 bytes):

Writing | ################################################## | 100% 20.50s

avrdude: 32670 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against ATmegaBOOT_168_atmega328.hex:
avrdude: load data flash data from input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex:
avrdude: input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: input file ATmegaBOOT_168_atmega328.hex contains 32670 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:

Reading | ################################################## | 100% 334.94s

avrdude: verifying ...
avrdude: 32670 bytes of flash verified

avrdude: safemode: Fuses OK

avrdude done.  Thank you.

K fungování skriptu je potřeba mít nainstalovanou správnou verzi programu avrdude. Podrobnosti viz Programování procesorů AVR.

Příklady použití

  • Spektrograf - elektronika pro spektrograf využívající LABduino.
  • Luxmetr - Přístroj pro měření intenzity osvětlení za znamenající údaje na SD kartu.
  • Automatická meteostanice MLAB - Vyčítání meteorologických čidel s binárními nebo analogovými výstupy.

Labduino - Mega 2560

Tato varianta Arduina využívá mikrokontroler ATMEGA2560-16AU, který má ve stavebnici MLAB modul ATmegaTQ10001A a Arduino MEGA 2560 proto může být ze stavebnice sestaveno obdobným způsobem.

Příklady použití

Reference

cs/labduino.1429457644.txt.gz · Poslední úprava: 2015/04/19 17:34 (upraveno mimo DokuWiki)