Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:luxmetrsd

Toto je starší verze dokumentu!


LuxmetrSD

Jde o zařízení umožňující měřit průběhy osvětlení v čase a zaznamenávat je na SD kartu. Což je užitečné například pro některá biologická měření, či botanické experimenty.

Způsob použití

Aktivace zařízení

Při uvedení doprovozu se nejprve do slotu vloží prázdná SD karta s velikostí menší než 2GB, naformátovaná souborovým systémem FAT32.

Následně se do přístroje vloží dvě AAA baterie, nebo se připojí napájení na hřebínkový konektor označený, jako POWER.

Při přřipojení napájení by se červená LED na straně zařízení měla na asi 1s rozsvítit. To značí inicializaci karty vytvoření nového souboru pro záznam dat. Dále začne červená dioda periodicky blikat vždy po dvou bliknutích v cyklu. Každé bliknutí značí proběhnutí jednoho měření, pro viditelnou a infračervenou oblast spektra.

Přístroj v tomto režimu pracuje do zaplnění karty a nebo (což je pravděpodobnejší) do vybití baterií. Vybité baterie se projevují poněkud delším jednoduchým blikáním (LED nebliká dvojitě). Empiricky bylo zjistěno že k tomuto stavu dojde po asi jednom dnu měření s alkalickými bateriemi.

Stav vybití nastává ve chvíli, kdy napájecí napětí klesne na hodnotu 2,7V, kdy přestane být možné zapisovat do většiny SDkaret. Naopak maximální napájecí napětí je 3,6V, které je omezeno dovoleným napětím, na použitém světelném senzoru ISL229020.

Ukončení činnosti

V případě, že chceme ukončit měření, tak je třeba stisknout a pustit tlačítko reset na záznamovém modulu. Tím dojde k vytvoření nového záznamového souboru (dioda se opět rozsvítí na cca 1s stejně jako při inicializaci). Následně je možné odpojit napájení a vyjmout SDkartu.

Formát dat

Naměřená data jsou ukládána do textových souborů ve formátu $LUX„verze firmwaru“ čas_s luxVIS luxIR (Desetinná místa jsou oddělena tečkou ) řádek je ukončen CR-NL. Vzorový datový výstup vypadá následovně.

$LUX0.1 0.845 5.984 16.276
$LUX0.1 4.652 6.223 16.276
$LUX0.1 7.894 6.223 16.276
$LUX0.1 11.145 6.463 17.473

Zaznamenávaný čas je v sekundách od resetu (vytvoření souboru). Data jsou zaznamenávána do souborů s názvem LUXx.TXT, kde x je číslo souboru. Pokud vložená karta už obsahuje soubor se stejným názvem, je novému souboru během inicializace přiděleno nové pořadové číslo a do původního souboru se dále nezapisuje. LuxmetrSD, tak teoreticky umožňuje aby na kartě bylo velké množství souborů. ovšem z praktických důvodů je vhodnější mít na kartě pouze jeden aktivní soubor a kartu do zařízení vkládat vždy prázdnou.

Aktualizace firmwaru

Vzhledem k tomu, že se luxmetr ze softwarového pohledu chová, jako Arduino, tak aktualizace jeho firmwaru je možná pro připojení modulu USB232R01B podle následujícího obrázku (klasické zapojení LABduina).

cs/luxmetrsd.1324472119.txt.gz · Poslední úprava: 2011/12/21 12:55 (upraveno mimo DokuWiki)