Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:dum

Řízení domu

Konstrukce je realizována z modulů MLAB zabudovaných do běžného elektrointalačního rozvaděče. Z bezpečnostních důvodů jsou výkonové prvky montovány do odděleného rozvaděče od nízkonapěťových vstupů vypínačů snímačů.

Použité moduly

  • PIC18F8xTQ8001A - procesorový modul
  • TRIACSHARP02A - spínání výkonových prvků
  • INPUTUNI01A - čtení vypínačů pro osvětlení
  • TTLCAN01B - komunikace mezi procesorovými moduly ve více rovaděčích.

Výsledkem je v podstatě PLC s velmi nízkou spotřebou, vhodné pro řízení stahování rolet, osvětlení, zavlažování, topení a tak dále..

Systém bude postupně rozšiřován o vizualizační nástroje pro měření spotřeby elektřiny a vody, i monitorování stavu čističky odpadních vod. Plánovaným doplňkem je také připojení externí meteorologické stanice pro měření stavu počasí.

Software

cs/dum.txt · Poslední úprava: 2022/03/13 14:21 autor: kaklik