Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:eth

Ethernet rozhraní ETH01A

Ethernetový modul s integrovaným budičem fyzické vrstvy DP83848C a komunikačním rozhraním MII nebo RMII. Modul také umožňuje využití standardu PoE. Komunikační rychlosti jsou podle specifikace 10BASE-T a 100BASE-TX.

Aktuálně je vyrobeno několik prototypů tohoto modulu.

Při návrhu modulu byla požadována možnost napájení po přívodním Ethernet UTP kabelu a na minimální vyzařování modulu. Neboť cílová aplikace jsou měřící zařízení připojená do sítě jako jsou například meteorologické stanice nebo měřící přijímače.

Použití modulu

Připojení k mikroprocesorům ARM STM32

Připojení modulu ETH01A k ARM STM32

Modul lze připojit k modulu STM32F10xRxT01A osazeného MCU ARM STM32F107. Propojení jednotlivých signálů je znázorněno v následující tabulce:

MAC signals MII default MII remap RMII default RMII remap Pin Pin configuration
ETH_MDC MDC - MDC - PC1 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_TXD2 TXD2 - - - PC2 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_TX_CLK TX_CLK - - - PC3 „Floating input (reset state)
ETH_MII_CRS CRS - - - PA0 Floating input (reset state)
ETH_MII_RX_CLK ETH_RMII_REF_CLK RX_CLK - REF_CLK - PA1 Floating input (reset state)
ETH_MDIO MDIO - MDIO - PA2 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_COL COL - - - PA3 Floating input (reset state)
ETH_MII_RX_DV ETH_RMII_CRS_DV RX_DV - CRS_DV - PA7 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD0 ETH_RMII_RXD0 RXD0 - RXD0 - PC4 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD1 ETH_RMII_RXD1 RXD1 - RXD1 - PC5 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD2 RXD2 - - - PB0 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD3 RXD3 - - - PB1 Floating input (reset state)
ETH_MII_RX_ER RX_ER - - - PB10 Floating input (reset state)
ETH_MII_TX_EN ETH_RMII_TX_EN TX_EN - TX_EN - PB11 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_TXD0 ETH_RMII_TXD0 TXD0 - TXD0 - PB12 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_TXD1 ETH_RMII_TXD1 TXD1 - TXD1 - PB13 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_PPS_OUT PPS_OUT - PPS_OUT - PB5 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_MII_TXD3 TXD3 - - - PB8 AF output push-pull high-speed (50 MHz)
ETH_RMII_CRS_DV - RX_DV - CRS_DV PD8 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD0 ETH_RMII_RXD0 - RXD0 - RXD0 PD9 Floating input (reset state)
ETH_MII_RXD1 ETH_RMII_RXD1 - RXD1 - RXD1 PD10 Floating input (reset state)

Firmware pro zapojení RMII je k dispozici na Githubu MLAB. Přeložíme jej a nahrajeme následovně:

make 
sudo dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000 -D build/ch.bin -R

ETH02A

Modul s konektorem Ethernet RJ45 a impedančním transformátorem vyžadujícím připojení externího budiče. (Například některé PIC mikroprocesory s Ethernet rozhraním)

ETH03A

Plánovaný modul vysokorychlostního ethernetového rozhraní s optickou fyzickou vrstvou.

cs/eth.txt · Poslední úprava: 2014/12/21 10:47 (upraveno mimo DokuWiki)