Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:high-altitude_balloon:beacon

Rádiový maják balonu

Dohledávací technika balonu

Radiové dohledávaní balonu je založené na zjištění směru a intenzity signálu z radiového majáku na balonu. K tomu je potřeba následující vybavení

  • Směrová anténa
  • Přijímač radiového signálu majáku
  • Znalost způsobu vyhledávání.

Směrová anténa

Nejběžnějším typem směrové antény je anténa typu Yagi. Tato anténa je zároveň i relativně vhodná pro dohledávání, protože může být poměrně kompaktní a odolná.

Přijímač

Nejvhodnější technologie vyhledávacího přijímače je SDR, neboť takový typ lze využít pro odlišení jiných parazitních signálů a zároveň může být využit pro demodulaci a další užitečné zpracování přijímaných dat. Nejlevnější SDR přijímač dnes je RTL-SDR

Zpracování signálu z přijímače

SDR přijímač se vyznačuje tím, že ke své funkci potřebuje poměrně nezanedbatelný výpočetní výkon. Ten je využit pro filtraci a demodulaci signálu. Je tak nahrazena většina matematických operací dříve prováděných v analogovém hardwaru numerickými výpočty.

Smartphone

Chytrý telefon je dnes nejdostupnější výpočetní hardware obsahuje i další užitečné senzory polohy a orientace, jako je GPS, magnetometr, gyroskop, akcelerometr. Bohužel zatím zřejmě neexistuje hotový softwarový nástroj, který by umožňoval připojení RTL-SDR ke smartphone.

Jednodeskový počítač

Jednoduché jednodeskové počítače jsou dobrou alternativou ke smartphone. Vlastně jsou jejich zjednodušeným výtahem. Nemají ale čidla a další užitečné periferie. Existují ale implementace, které se chytrým telefonům kvalitativně dostatečně podobají. Například ODROID-C1+ s TFT displejem.

3.5" TFT touchscreen.

Je možné použít i větší 7„ displej.

Připojení odroidu HDMI kabelem Odroid připojený k displeji speciálním propojovacím PCB

Instalace

Přijímací software gqrx

Instalace gqrx na omezený hardware není jednoduchá jak je vidět na Externí odkaz

# fixes perl LC_ error issue on odroid 
# the command: perl -e exit
# will return errors until these lines are added to bashrc

echo "export LC_CTYPE=en_US.UTF-8" >> ~/.bashrc
echo "export LC_ALL=en_US.UTF-8" >> ~/.bashrc


sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev

# rtl-sdr
git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
cd rtl-sdr/
mkdir build
cd build/
cmake ../ -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig

sudo apt-get install git build-essential cmake libusb-1.0-0-dev liblog4cpp5-dev libboost-all-dev libboost-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libboost-program-options-dev swig python-cheetah qt5-default


# create swap file on external drive 
# - don't use emmc or sd card, use external usb hard drive for the swap file
# - this drive/path can be named anything and the paths below will change depending upon the label of the drive

cd /media/odroid/Seagate/ 
dd if=/dev/zero of=/media/odroid/Seagate/c1swap bs=1M count=1024
mkswap /media/odroid/Seagate/c1swap
sudo swapon /media/odroid/Seagate/c1swap 

# gnuradio 
git clone http://git.gnuradio.org/git/gnuradio.git
cd gnuradio/
git pull --recurse-submodules=on
git submodule init
git submodule update
mkdir build
cd build/
cmake -DCMAKE_C_FLAGS="-march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon -mtune=cortex-a9" -DCMAKE_ASM_FLAGS="-march=armv7-a -mthumb-interwork -mfloat-abi=hard -mfpu=neon" -DENABLE_INTERNAL_VOLK=ON ../
clear
make -j1
sudo make install

# gr-osmosdr
git clone git://git.osmocom.org/gr-osmosdr
cd gr-osmosdr/
mkdir build
cd build/
cmake ../
make
sudo make install
sudo ldconfig

# gqrx
git clone https://github.com/csete/gqrx.git
cd gqrx/
mkdir build
cd build/
qmake ..
make
sudo make install 
./gqrx 

# turn off swap - ** SUPER IMPORTANT **
sudo swapoff /media/odroid/Seagate/c1swap

Výsledkem tohoto postupu s použitím 3.5“ displeje je fungující gqrx na ODROD-C1 ale těžko ovladatelné, neboť gqrx není uzpůsobeno na tak nízké rozlišení displeje. Výsledná situace je zachycena na následující fotografii.

gqrx spuštěné na displeji s nevyhovujícím rozlišením

Řešením by mohlo být použití větší 7„ verze displeje.

cs/high-altitude_balloon/beacon.txt · Poslední úprava: 2016/10/30 21:23 (upraveno mimo DokuWiki)