Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:highcharts

Interaktivní grafové výstupy - Highcharts

Highcharts je JavaScriptová knihovna pro kreslení grafů v prohlížeči. Pro použití se stavebnicí MLAB vznikl software, který data získaná pomoci python knihovny pymlab dokáže vykreslovat v podobě grafu do standardního webového prohlížeče.

Instalace

Pro správné spuštění musíte mít nainstalovanou knihovnu pymlab, h5py a tornado. Instalace knihovny pymlab je popsána na vlastní stránce. Ostatní nainstalujete takto.

sudo apt-get install python-h5py python-tornado

Samotný software si stáhnete z GitHubu.

git clone https://github.com/MLAB-project/i2c-ui.git

Použití

Pro spuštění samotného softwaru musí být vytvořena pravidla pro získávání dat. Tyto pravidla jsou vyřešena pomocí pythonovského skriptu.

Skript může vypadat takto: example_sht.py. Program se spouští s parametrem, který určuje název logu (bez přípony).

 import logging
 import sys
 import time
 from pymlab import config
 from src import mv

Naimportování potřebných knihoven.

 class dewpoint():
   def __init__(self, temp=None, hum=None):
     self.sens_temp = temp
     self.sens_hum = hum
     self.temp=0
     self.hum=0
     self.dewpoint=0

   def get_dp(self):
     if self.sens_temp:
       self.temp=self.sens_temp()
       self.hum=self.sens_hum()
     x = 1 - self.hum/100
     dewpoint = (14.55 + 0.114 * self.temp) * x
     dewpoint = dewpoint + ((2.5 + 0.007 * self.temp) * x) ** 3
     dewpoint = dewpoint + (15.9 + 0.117 * self.temp) * x ** 14
     self.dewpoint = self.temp - dewpoint
     return self.dewpoint

Třída počítající rosný bod. Při její inicializaci se řekne, z jakých callback funkcí se data o teplotě a vlhkosti budou získávat. Při zavolání get_dp() se navrátí hodnota rosného bodu.

 def main():
 
   if len(sys.argv) != 2:
     sys.stderr.write("Invalid number of arguments.\n")
     sys.stderr.write("Usage: %s Project_file (without extension)\n" % (sys.argv[0], ))
     sys.exit(1)
   
   filename = sys.argv[1]
   cfg = config.Config(
     i2c = {
       "port": 1,
     },
     bus = [
       {
         "name": "sht25", "type": "sht25",
       },
     ],
   )
   
   cfg.initialize()

Konfigurace sítě knihovny pymlab.

   teplomer01 = cfg.get_device("lts01")
   vlhkost = cfg.get_device("sht25")
   dp = dewpoint(teplomer01.get_temp, vlhkost.get_hum)
   mVis = mv.MlabVisualiser(filename)
   
   mVis.addDataset("TempSHT", "Temperature [C]", vlhkost.get_temp)
   mVis.addDataset("HumiSHT", "RelativeHumidity [%]", vlhkost.get_hum)
   mVis.addDataset("DewpSHT", "Temperature [C]", dp.get_dp)

Jednotlivé senzory (zdroje dat) přidáme do vykreslovací třídy pomocí addDataset s popiskem senzoru, typem dat a callback funkcí pro získání naměřených dat.

   mVis.run(["TempSHT", "HumiSHT", "DewpSHT"], delay=1000, repeat=0)

Spustíme nekonečnou smyčku, která čte data a ty zaznamenává do souboru. V prvním poli jsou popisky senzorů, které se mají číst. Dále rychlost čtení (perioda) a počet opakování (0 je bez ukončení)

   mVis.startWeb()

Spustíme webserver. Výchozí port je 8888.

 if __name__ == '__main__':
   main()
   
   
   

Prohlížeč dat HDF5 je například: HFDFwiev

cs/highcharts.txt · Poslední úprava: 2016/01/30 10:59 (upraveno mimo DokuWiki)