Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:i2c_avr_usb

Převodník I²C na USB s AVR (známý jako i2c-tiny-usb)

Cílem této konstrukce je vyřešit častý problém přípojení I2C nebo SMBus zařízení, nebo čidla k počítači. Klasické řešení tohoto problému je připojení čidla k některému mikrokontroléru a pak následně k nadřazenému systému, Jednou z hlavních nevýhod tohoto přístupu je, že musí být dopředu známá konfigurace čidel připojených k mikroprocesoru a zároveň čtení čidel je vázáno na firmware v mikroprocesoru. Je proto žádoucí nechat při dnešním výpočetním výkonu, který je k dispozici čtení čidel přímo na nadřazeném systému v počítači, tak aby konfigurace čidel a verze driveru čidla mohla být libovolně změněna i za běhu a nebyla vázána na fixní firmware v MCU.

Konstrukce převodníku

Zapojení

Principiální zapojení převodníku je následující:

Reálně je však v provedení MLABu zařízení složeno z několika modulů.

Firmware

Firmware je dostupný v dokumentační složce MLAB

Funkce

Po připojení konstrukce k počítači můžeme na USB nalézt následující zařízení.

$ sudo lsusb -v -d 0403:c631

Bus 003 Device 018: ID 0403:c631 Future Technology Devices International, Ltd i2c-tiny-usb interface
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass     255 Vendor Specific Class
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
 idProduct     0xc631 i2c-tiny-usb interface
 bcdDevice      1.05
 iManufacturer      1 Till Harbaum
 iProduct        2 i2c-tiny-usb
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      18
  bNumInterfaces     1 
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0x80
   (Bus Powered)
  MaxPower        10mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      0
   bInterfaceClass     0 (Defined at Interface level)
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
Device Status:   0x0000
  (Bus Powered)

Toto zařízení je pak automaticity enumerováno a rozpoznáno jako I2C rozhraní.

Enumerace na USB

[38601.270471] usb 3-3.1: new low-speed USB device number 18 using xhci_hcd
[38601.292607] usb 3-3.1: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=c631
[38601.292613] usb 3-3.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[38601.292616] usb 3-3.1: Product: i2c-tiny-usb
[38601.292618] usb 3-3.1: Manufacturer: Till Harbaum
[38601.312318] i2c-tiny-usb 3-3.1:1.0: version 1.05 found at bus 003 address 018
[38601.332450] i2c i2c-8: connected i2c-tiny-usb device
[38601.332473] usbcore: registered new interface driver i2c-tiny-usb

Obvykle je ale pro vytvoření zařízení /dev/i2c-8 do kernelu nahrát ještě modul i2c-dev.

$ sudo modprobe i2c-dev

Pak již vidíme všechna I2C a SMB rozhraní v počítači.

$ sudo i2cdetect -l
i2c-0	i2c    	i915 gmbus ssc         	I2C adapter
i2c-1	i2c    	i915 gmbus vga         	I2C adapter
i2c-2	i2c    	i915 gmbus panel        	I2C adapter
i2c-3	i2c    	i915 gmbus dpc         	I2C adapter
i2c-4	i2c    	i915 gmbus dpb         	I2C adapter
i2c-5	i2c    	i915 gmbus dpd         	I2C adapter
i2c-6	i2c    	DPDDC-C             	I2C adapter
i2c-7	i2c    	DPDDC-D             	I2C adapter
i2c-8	i2c    	i2c-tiny-usb at bus 003 device 018	I2C adapter

Související stránky

Reference

cs/i2c_avr_usb.txt · Poslední úprava: 2014/12/12 23:44 (upraveno mimo DokuWiki)