Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:pic_programming

Programování PIC

Kompilátory

Knihovny

  • Microchip

Nahrávání kódu

Nejběžnějším řešením je program zkompilovat do formátu .hex a tento soubor vypálit do paměti procesoru programátorem PICkit. K tomu určený programovací modul je PICPROGUSB02A. Který je kompatibilní s originálním programátorem Microchip Pickit2.

Připojení mikroprocesoru

Procesorový modul se propojuje s programátorem přes programovací kablík s 5ti vodiči. Je vhodné jej vylepšit protažením a zkroucením drátu skrz prázdnou dutinku (Konektor se jednak lépe vyndavá a zároveň to i prodlužuje životnost vodičů).

Vylepšený programovací kablík PIC

Připojení programátoru k procesorovému modulu

Linux

Instalace vcetne vyvojoveho prostredí je popsána zde

http://hackaday.com/2010/11/03/how-to-program-pics-using-linux/

Nahrávání programu

Výhodou kompatibility modulu PICPROGUSB02A s programátorem PicKit2 je, že k němu jsou dostupné i drivery pro linux. Je jednak k dispozici přeložený balík z repozitáře pro debian like systémy (jako třeba Ubuntu).

V tomto repositáři ale není balík pro 64bit systémy. Je proto vhodnější si jej samostatně přeložit. Tento postup je ověřen v Ubuntu 13.04

Naistalujeme potřebné nástroje

sudo apt-get install git gcc g++ make libusb-dev

stáhneme a přeložíme zdrojové kódy pk2cmd

git clone https://github.com/jda/pk2cmd.git
cd pk2cmd
make linux

Pokud vzniknou nějaké chyby, tak je to pravděpodobně způsobeno chybějícími balíky v systému. Jinak můžeme binární soubory naistalovat do systému.

sudo make install 

V případě, že máme PICPROGUSB02A připojený k počítači a procesoru, můžeme vyzkoušet správnou komunikaci.

$ pk2cmd -P
Auto-Detect: Found part PIC16F887.

Operation Succeeded

čtení programu z paměti procesoru provedeme přikazem

pk2cmd -PPIC16Fxx -GF/home/my_user/my_program.hex

Zápis

pk2cmd -PPIC16Fxxx -M -Y -W -F./main.hex

Zápis a spuštění (uvolnění MCLR) bez ověření zápisu

pk2cmd -PPIC16Fxxx -R -M -W -F./main.hex

Ověření

pk2cmd -PPIC16Fxxx -Y -Fmy_program.hex

Napájet zařízení lze i z programátoru pomocí

pk2cmd -PPIC16Fxxx -A3.3 -T

Zdroj Curuxa

Windows

cs/pic_programming.txt · Poslední úprava: 2016/06/14 20:31 (upraveno mimo DokuWiki)