Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:robozor:nginx

Nginx

Nginx je webový a proxy server, který je použit na řídících počítačích sítě Robozor.

Instalace

Nginx lze nainstalovat z repozitáře příkazem

sudo apt install nginx

Nastavení proxy serveru stanice

Toto nastavení přesměruje příchozí HTTP požadavky z portu 80 na místní port 8888, kde je spuštěný software AROM_webUI. Websoket data jsou přenesena přes síť taktéž na portu 80 ale jsou proroutována na lokální port 9090, kde poslouchá rosbridge

Nastavení se musí uložit do /etc/nginx/sites-enabled/arom

server {
  listen 80;

  location /ws {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9090/;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_read_timeout 86400;
  }

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8888;
  }
}

musíme taktéž odebrat soubor default

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

Správnost konfiguračního souboru lze ověřit příkazem:

sudo service nginx configtest

Nginx server zrestartujeme pomocí:

sudo service nginx restart
cs/robozor/nginx.txt · Poslední úprava: 2017/07/09 21:58 (upraveno mimo DokuWiki)