Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:xvc_ft220x

Xilinx Virtual (JTAG) Cable s USB obvodem FTDI FT220X

Originální dokumentace XVC_FT220X02A, Obchod UST

Je sestavou modulů a softwaru, kterou vytvořil MIHO s cílem získání dostupnější a levnější metody programování hradlových polí Xilinx. Jednotlivé dokumenty jsou dostupné z výpisu modulů MLAB,

Popis řešení

Pro práci s programovatelnými obvody typu FPGA a CPLD firmy XILINX je potřeba hardwarový programátor, který umožní nahrání schéma do obvodu. To lze realizovat nejlépe propojením vývojového prostředí s FPGA rozhraním JTAG.

Vývojové prostředí ISE XILINX pro práci s obvody programovatelné logiky (FPGA/CPLD) přímo podporuje protokol XVC, kterým se přenáší JTAG příkazy prostřednictvím sítě TCP/IP. Na vzdáleném konci pak předpokládá obslužný program a k němu připojené obvod určený k naprogramování.

Princip funkce

Tento modul vytváří virtuální JTAG programovací kabel s obvodem FTDI FT220X s USB rozhraním na jedné straně a JTAG konektorem na straně druhé. Samotná komunikace s vývojovým prostředím probíhá přes TCP/IP sít, takže hradlové pole se může nacházet na jiném místě, než konstruktér vytvářející schéma. Celý systém je ilustrován na následujícím obrázku:

Konstrukce modulu

Modul obsahuje v podstatě minimum součástek, protože většina komunikačního protokolu je řešena obslužným programem. Podstatné na modulu jsou proto hlavně indikační LED, jejichž význam je následující:

LED Bava Funkce
TGT D1 Červená Indikuje přítomnost napájecího napětí na konektoru JTAG
ACT D2 Zelená Aktivita přenosu dat
USB D3 Červená Indikuje přítomnost napájecího napětí z USB

Na modulu je dále ještě Jumper J3 označený jako VIO PWR, který slouží k výběru napájení JTAG rozhraní. (Buď 3.3 V z interního stabilizátoru FTDI, nebo TGT napájení z JTAG konektoru).

Jumper J4 slouží k napájení cílového zařízení z USB +5V.

Použití modulu

K použití modulu je potřeba mít nainstalované vývojové prostředí XILINX s programem iMPACT. A dále pak obslužný program modulu

Obslužný program

Modul je ovládán OpenSource programem mlab_xvcd. Zatím je funkční verze pro windows, na verzi pro Linux se pracuje.

Používání XILINX ChipScope

ChipScope je šikovný nástroj umožňující sledovat děje v FPGA pomocí integrovaného logického analyzátoru. Je možné jej použít i v kombinaci s XVC. Postupu použití je věnována stránka XVC ChipScope.

Omezení systému

Modul zatím neumožňuje (vlivem nedokončeného programového rozhraní) zapisovat u FPGA obvodů do interní paměti FLASH. V důsledku toho je potřeba při použití tohoto systému nahrát schéma po každém zapnutí napájení a nebo použít programátor JTAGFT2232V02A.

Související konstrukce

cs/xvc_ft220x.txt · Poslední úprava: 2016/03/10 16:35 (upraveno mimo DokuWiki)