Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:acounter

Atomový čítač

Jde o konstrukci frekvenčního čítače pro přesné měření kmitočtu. Jako frekvenční normál je použit PPS výstup z GPS 1). Tato konstrukce je nyní realizována ve dvou variantách.

  • ACOUNTER01A - Realizovaný za použití desky s FPGA
  • ACOUNTER02A - Využívající mikrokontroler PIC16F887 a několik dalších modulů.

Ṗřesnost obou variant čítače je dána použitou GPS a kvalitou přijímaného signálu. Obecně je ale potřeba měření průměrovat přes delší časový úsek, neboť časové značky mají krátkodobou přesnost řádově na desítky ns. Jednotlivá měření mohou proto mít poměrně velký gausovský rozptyl, který je potřeba eliminovat průměrováním.

ACOUNTER01A

Tato verze pracuje do cca 600 MHz

Konstrukce

Atomový čítač obsahuje následující moduly:

ACOUNTER02A

Modulem clkgen , byla ověřena funkčnost do mimimálně 850 MHz. Ale vzhledem k tomu, že vstup děličky clkdiv funguje až do 3 GHz, tak lze očekávat použitelnost až do této frekvence. (V případně že bude zařazeno více děliček za sebe)

Související stránky

1)
GPS družice obsahují několik atomových hodin; proto „atomový“ čítač
cs/acounter.txt · Poslední úprava: 2014/02/20 14:27 (upraveno mimo DokuWiki)