Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Tento překlad je starší než originální stránka a nejspíše i zastaralý. Zobrazit změny.
Překlady této stránky?:

cs:gpsdo

Softwarově definovaný generátor a distributor přesných hodin GPSDO01A

Zařízení určené pro distribuci přesné frekvence a času (Atomové hodiny z GPS) v rámci laboratoře. Jeho konstrukce je vedlejším produktem vývoje meteorické detekční stanice a atomového čítače.

Prototyp zařízení GPSDO01A

Podstatnou výhodou tohoto zařízení oproti jiným konstrukcím je možnost přímého ladění různých přesných frekvencí

Vlastnosti

  • Možnost nastavení přesné frekvence v rozsahu 10-800 MHz
  • Softwarově definované parametry regulačních smyček
  • Stejné parametry v celém frekvenčním rozsahu
  • Možnost externí diagnostiky (Zařízení poskytuje svoje statistické parametry)

Konstrukce zařízení

Blokové schéma GPSDO01A

Zařízeni se skládá z následujících modulů:

Princip funkce

Zdrojem kmitočtu je volně běžící oscilátor Si570 v modulu CLKGEN01B, který je měřen přes děličku CLKDIV01A mikrokontrolérem PIC16F887. Interval měření je nastavitelný. Základní měření probíhá s τ 1s (V případě 1PPS výstupu z GPS). Periodu PPS signálu z GPS01A lze ale nastavit. A měřená frekvence tak může být zprůměrována přes časový interval dlouhý desítky sekund.

Takto změřená frekvence může pak být vyčtena z PIC přes I²C. A zpracována počítačem. Ten pak může provést frekvenční korekci oscilátoru Si570 zápisem do jeho registrů.

Frekvenční korekce tak může mít variabilní parametry, v závislosti na požadovaném tvaru AVAR křivky.

Reference

cs/gpsdo.txt · Poslední úprava: 2014/03/26 10:10 (upraveno mimo DokuWiki)