Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:gsm

Mobilní komunikační modul GSM01A

Stav modulu

Je vyrobený prototyp. V současné době probíhá jeho testování.

Použití modulu

Zapojení

Modul se připojuje na UART rozhraní, kde se chová jako standardní modem reagující na AT příkazy.

Použití s ODROID-C1+

GSM modem lze snadno připojit k počítači ODROID-C1 signální úrovně jsou kompatibilní.

Modul GSM01B připojený k ODROID-C1+

Napájení modulu je 5V přímo ze napájecího zdroje (GSM modul může mít šipičkový odběr více jak 1A). Signály RTS a DTR jsou uzeměny na GND modulu.

 GSM01B-RXD -> ODROID-C1 RXD1 (PIN 10) 
 GSM01B-TXD -> ODROID-C1 TXD1 (PIN 8)

Modul má stejné značení jako RS232 s nekříženými vodiči.

Správnost zapojení pak můžeme ověřit terminálovým programem, kde na AT příkazy musíme dostat odpověď.

geozor@odroid:~$ sudo picocom /dev/ttyS2
picocom v1.7

port is    : /dev/ttyS2
flowcontrol  : none
baudrate is  : 9600
parity is   : none
databits are  : 8
escape is   : C-a
local echo is : no
noinit is   : no
noreset is   : no
nolock is   : no
send_cmd is  : sz -vv
receive_cmd is : rz -vv
imap is    : 
omap is    : 
emap is    : crcrlf,delbs,

Terminal ready
AT
OK

AT+COPS?
+COPS: 0,0,"T-Mobile CZ"

OK

Další testovací příklady jsou v dokumentu AT Commands Examples Postup předpokládá základní znalosti uvedené na stránce os

Nastavení

Nejčastěji modul potřebujeme k odesílání jednoduchých informačních SMS zpráv, nebo k GPRS připojení k internetu.

Internetové připojení v Linuxu nastavíme takto:

 sudo apt-get install ppp

Vytvoříme soubor /etc/ppp/peers/gprs s následujícím obsahem:

/dev/ttyS2
115200
connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/gprs'
lock
noccp
novj
crtscts
modem
defaultroute
usepeerdns
noauth
ipcp-accept-remote
ipcp-accept-local
noipdefault 
passive
persist
holdoff 10
maxfail 0
debug

Dále také soubor /etc/chatscripts/gprs s obsahem:

# You can use this script unmodified to connect to cellular networks.
# The APN is specified in the peers file as the argument of the -T command
# line option of chat(8).

# For details about the AT commands involved please consult the relevant
# standard: 3GPP TS 27.007 - AT command set for User Equipment (UE).
# (http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/27007.htm)

ABORT		BUSY
ABORT		VOICE
ABORT		"NO CARRIER"
ABORT		"NO DIALTONE"
ABORT		"NO DIAL TONE"
ABORT		"NO ANSWER"
ABORT		"DELAYED"
ABORT		"ERROR"

# cease if the modem is not attached to the network yet
ABORT		"+CGATT: 0"

""		AT
TIMEOUT		5
OK		ATH
OK		ATE1

# +CPIN provides the SIM card PIN
#OK		"AT+CPIN=1234"

# +CFUN may allow to configure the handset to limit operations to
# GPRS/EDGE/UMTS/etc to save power, but the arguments are not standard
# except for 1 which means "full functionality".
#OK		AT+CFUN=1

OK		AT+CGDCONT=1,"IP","internet.t-mobile.cz","",0,0
OK		ATD*99***1#
TIMEOUT		22
CONNECT		""

Pak můžeme aktivovat GPRS připojení příkazem

sudo pon gprs

Nyní by se mělo objevit nové síťové zařízení ppp0

odroid@odroid:~$ ifconfig ppp0
ppp0   Link encap:Point-to-Point Protocol 
     inet addr:100.88.201.200 P-t-P:100.88.201.200 Mask:255.255.255.255
     UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
     RX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
     TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
     collisions:0 txqueuelen:3 
     RX bytes:54 (54.0 B) TX bytes:54 (54.0 B)

odroid@odroid:~$

Pro ušetření datového toku je dobré vypnout automatické aktualizace odinstalací nástroje:

sudo apt remove unattended-upgrades
Reference
cs/gsm.txt · Poslední úprava: 2016/11/29 14:13 (upraveno mimo DokuWiki)