Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:high-altitude_balloon

Stratosférický balon

V oddělení dozimetrie záření ústavu jaderné fyziky AV ČR byl zkonstruován stratosférický balon s označením LET FIK. Hlavním zadavatelem experimentu byla základní škola Letohrad.

Gondola balonu LET FIK

Konstrukce gondoly

Software

Celá měřící elektronika byla řízena ARM počítačem ODROID-U3 na kterém běžel operační systém Linux Ubuntu 14.04.3 Ovládací software je napsaný v Python a běží jako multi-thread aplikace. Kromě hlavního počítače byl v gondole ještě mikrokontrolér PIC s firmware zajišťujícím watchdog, který zároveň zaručoval časově ekvidistantní vzorkování z detektoru ionizujícího záření. Další oddělený PIC s vysílačem a firmware RF majáku byl nezbytný pro konečné dohledání balonu na zemi.

Zdrojové kódy software, který obsluhoval experiment a podrobnější dokumentace je publikována na Githubu ODZ-UJF-AV-CR.

Hardware

Gondola obsahovala dva oddělené systémy. Měřící elektroniku obsahující detektor ionizujícího záření, pomocná čidla a modem do GSM sítě. Druhý systém byl dohledávací maják s odděleným vlastním napájeným.

Detektor ionizujícího záření byla upravená konstukce polovodičového detektoru MLAB.

O projektu

První let balonu byl úspěšný a několik hodin po vypuštěný se jej podařilo nalézt v pořádku v jedné vinici. Zdárně také pořídil mnoho fotografií a naměřil vědecká data. Popis průběhu letu můžete najít na následujících odkazech:

Možná vylepšení

cs/high-altitude_balloon.txt · Poslední úprava: 2016/10/26 21:36 (upraveno mimo DokuWiki)