Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:robozor:arom_weewx

AROM, WeeWX_bridge

WeeWX_bridge je software, který předává data naměřená softwarem AROM do WeeWX.

Konfigurace

Výchozí konfigurace meteostanice se provede při instalaci. Tyto data lze změnit v souboru /etc/weewx/weewx.conf. Výchozí umístění konfiguračního souboru pro meteostanice s AROMem je /home/odroid/robozor/station/weewx.conf

Přiřazení senzorů k měřeným veličinám probíhá taktéž v tomto souboru. v části nastavení ovladače [AWS_AROM] a Sensor_mapping. Přiřazení vypadá například takto:

 
[[Sensor_mapping]]
  aws_temperature0 = outTemp, 1
  aws_humidity0 = outHumidity, 1
  aws_pressure = altimeter, 1
  telescope_temp = inTemp, 1

První název odpovídá názvu dat v AwsAdvance a následuje jméno veličiny používané ve WeeWX. Seznam podporovaných datových typů lze najít v Dokumentaci WeeWX. Další hodnota je koeficient, kterým se hodnoty násobí před předáním do WeeWX.

Instalace

Postup instalace předpokládá funkční AROM s AwsAdvance nodem.

Nejdříve si stáhneme do složky co ~/arom_ws/src/ repozitář AutomaticWeatherStation.

git clone git@github.com:UniversalScientificTechnologies/AutomaticWeatherStation.git

A příkazem catkin_make vytvoříme pomocné soubory ROSu.

Pak je potřeba nainstalovat WeeWX. Začneme stažením .deb balíčku. Nejnovější balíček najdete na stránkách downloads.

wget http://weewx.com/downloads/weewx_3.6.2-1_all.deb
sudo dpkg -i weewx_3.6.2-1_all.deb

Při instalaci zadáte název meteostanice (její umístění), souřadnice a nadmořskou výšku. Pokud instalace skončí chybou, pravděpodobně nemáte nainstalované všechny potřebné závislosti. Ty se doinstalují následovně:

sudo apt-get update
sudo apt-get -f install

Instalaci si můžeme ověřit tím, že se WeeWX spustilo.

sudo service weewx status

WeeWX ukončíme

sudo service weewx stop

Pro použití s AROMem je nežádoucí, aby se WeeWX spouštělo samo při startu pomocí services. To vypneme příkazem.

sudo systemctl disable weewx

Nyní si překopírujeme připravenou konfiguraci pro použití s AROMem do složky

~/robozor/station/weewx.json
cd ~/arom_ws/src/AutomaticWeatherStation/SW/arom/config
cp weewx.json ~/robozor/station/weewx.json

V konfiguraci je potřeba upravit sekci [Station], ve které jsou nastavení o poloze stanice.

Dále je potřeba k WeeWX zkopírovat ovladač stanice, který přebírá data z AROMu. Je vhodné udělat pouze odkaz na tento soubor, protože se v budoucnu bude aktualizovat s celým AROMem.

cd ~/arom_ws/src/AutomaticWeatherStation/
sudo ln SW/arom/src/drivers/aws_weewx_connector.py /usr/share/weewx/weewx/drivers/aws_arom.py

Nginx

Pokud používáte AROM s nginx serverem, musíte si nastavit výchozí adresář pro data z meteostanice. To provedete přidáním následujícího řádku do konfigurace nginx /etc/nginx/sites-enabled/arom

  location /weewx {
    root  /var/www/html;
  }
cs/robozor/arom_weewx.txt · Poslední úprava: 2018/06/04 19:38 (upraveno mimo DokuWiki)