Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:solarmini

Měnič pro fotovoltaické články s malým výkonem - SOLARMINI01A

Měnič pro solární fotovoltaické články, nebo mala vstupní napětí na měkkých zdrojích elektrické energie. Využívá obvod SPV1040 - Vysoce účinný měnič pro nabíjení akumulátorů z fotovoltaických článků. Je nástupcem méně sofistikovaného a méně výkonného obvodu LTC3105.

Modul by měl sloužit k napájení dlouhodobě oddělených zařízení, jako například meteostanice. Modul pracuje již od napětí jednoho fotovoltaického článku, které je měničem konvertováno na napětí vyšší (v závislosti na charakteristice zátěže) vhodné například k nabíjení (jednoho li-ion článku).

Důvody k této koncepci jsou následující:

 • Fotovoltaický článek je zdrojem proudu - není proto výhodné jejich spojování do série, neboť tím jsou kladeny poměrně vysoké požadavky na jejich identičnost.
 • Spojením článků do série dochází k nárůstu počtu spojů v panelu a k možnosti jejich selhání.
 • články spojené do série jsou extrémně náchylné k jejich zastínění. (Při zastínění jednoho článku v řetězu dochází k identickému poklesu výkonu, jako kdyby byly zastíněny všechny články)
 • řezáním fotovoltaického článku dochází k degradaci jeho okrajů a ke zvýšení svodových proudů, což v konečném důsledku vede ke snížení jeho účinnosti.

Modul měniče se automaticky snaží hledat MPP - (Maximum power point tracking). Což se uplatní zvláště při dobíjení záložního akumulátoru.

Tyto vlastnosti jsou zvláště kritické v případě využití fotovoltaického generátoru k napájení elektronických Přístrojů v neideálních podmínkách. Což jsou například měřící přístroje umístěné v husté vegetaci. (Lesy, pralesy a pod. ) Kde dohází k častému zastínění části panelu a tím i k poklesu dodávaného výkonu ačkoliv celkový příkon dopadající na panel by byl pro spotřebu zařízení vyhovující.

Ukázka použití modulu

Na fotografii je měničový modul připojen k minipanelu složeného ze čtyř fotovoltaických článků. Na výstup měniče je pak pro indikaci funkce připojen modul s 8mi LED.

Natáčení fotovoltaického panelu

Potenciální využití modulu

Meteorologické stanice

 • Měření intenzity záření
 • UV dozimetrie
 • Intenzita ionizujícího záření

Podrobnosti viz konstrukce Automatická meteostanice AWS01B.

Bolidová kamera

Detektor blesků

Seismologická stanice

 • Měření otřesů zemské kůry
 • Unikání vulkanických plynů
 • Měření infrazvukových vln způsobených dopadem kosmických těles na povrch planety.

Limnimetr

 • Hlídání hladiny povrchových vodních nádrží (Rybníky)

Související moduly

cs/solarmini.txt · Poslední úprava: 2014/08/16 08:27 (upraveno mimo DokuWiki)