Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:vlfmon

VLF monitorovací stanice

Přístroj je určení pro monitorování signálu z VLF vysílačů pro síť Ionozor. Která je součástí distribuovaných měřících systémů založených na stavebnici MLAB.

Aplikace

Konstrukce

Jeho základními konstrukčními částmi jsou analogový front-end, digitalizační jednotka a počítač.

Digitalizační jednotka může pracovat buď v režimu standardní zvukovky a nebo v režimu GHPSDR rozhraní. Tyto dvě funkce lze přepnout konfigurací software.

Na stanici je také integrován GPS přijímač, který slouží k automatické lokalizaci stanice, synchronizaci systémového času a časovému značkování měřených dat.

Software

Detekční stanici by mělo být možné provozovat na několika různých softwarových balících.

Zatím se používá program radio-observer, který vznikl v rámci projektu Bolidozor. V další etapě vývoje se předpokládá přechod na GNUradio.

VLFMON01A

Nastavení SDR-widget

Instalace

sudo apt-get install build-essential cmake libusb-1.0-0-dev i2c-tools python-smbus libusb-1.0 cython python-setuptools python-numpy python-cheetah libboost-all-dev libfftw3-dev libcfitsio-dev libjack-jackd2-dev libvolk1-dev autossh gpsd-clients buffer pv ntp python-paramiko
mkdir repos
cd ~/repos
git clone https://github.com/MLAB-project/python-mlab-utils.git
cd python-mlab-utils
sudo python setup.py install
cd ~/repos
git clone https://github.com/MLAB-project/station-supervisor.git
cd station-supervisor/
git checkout ionozor
cd ~/repos
git clone https://github.com/MLAB-project/signal-piping-tools.git
cd signal-piping-tools
make sdr-widget servestream servecmd x_fir_dec

cd ~/repos
git clone https://github.com/bolidozor/data-uploader.git

Nastavení uživatelských práv k sdr-widget

$ sudo su
# curl https://raw.githubusercontent.com/borgestrand/sdr-widget/d4cc8700429bc1acef826f46d8e40df04e1f6e1c/etc/sdr-widget.rules > /etc/udev/rules.d/sdr-widget.rules
# exit
cd ~/repos
git clone https://github.com/MLAB-project/radio-observer.git
cd radio-observer/
git submodule init
git submodule update
cd cppapp
make
cd ..
make

Adresáře pro ukládání záznamů a konfigurace stanice

Záznamy a konfigurace stanice se ukládají do ~/ionozor.

mkdir -p ~/ionozor/station/snapshots
cp ~/repos/radio-observer/Ionozor.json ~/ionozor/station/Ionozor.json

Poslední příkaz nakopíruje výchozí konfiguraci radio-observeru do ~/ionozor/station/Ionozor.json, kde jí očekává startovací skript. Po nakopírování je třeba na tomto řádku změnit název stanice. (V odkazu je název stanice debug.)

Na staničním počítači je vhodné zapisovat záznamy na SD kartu, která se připojí přes ~/ionozor. V tom případě je třeba obsah hotového adresáře ~/ionozor nakopírovat do kořenu SD karty, která se bude používat. Toto řešení je vhodné kvůli tomu, že se tím ušetří zápisy na drahou eMMC kartu ze které staniční počítač bootuje. SDkarta je oproti tomu mnohem levnější a při jejím poškození není omezena základní diagnostika stanice.

Příprava SDkarty

Novou SDkartu naformátujeme na souborový systém F2FS. K tomu potřebujeme do systému nainstalovat podporu souborového systému F2FS. To se zajistí instalací balíku f2fs-tools.

sudo apt install f2fs-tools

Formátování média provedeme některým ze standardních způsobů formátování

Naformátovanou SDkartu pak připojíme do adresáře ~/ionozor a nastavíme souborová práva pro přístup i jinými uživateli než root.Což provedeme následujícími příkazy, kde se předpokládá, že naformátovaná SDkarta je zařízení /dev/mmcblk1p1

sudo mount -t f2fs /dev/mmcblk1p1 ~/ionozor/
sudo chgrp -R odroid ionozor
sudo chown -R odroid ionozor

Následně při namountované kartě vytvoříme složky pro data.

mkdir -p ~/ionozor/station/snapshots

Nastavení staničního času

Změníme systémové časové pásmo na UT.

sudo dpkg-reconfigure tzdata

Někdy je také potřeba vygenerovat místní nastavení např:

sudo locale-gen cs_CZ.UTF-8

Spuštění po startu

Protože se většina stanic instaluje na počítač zvaný Odroid, jehož výchozí uživatel se jmenuje odroid, předpokládá následující, že se tak jmenuje i uživatel, pod kterým bude běžet staniční software. Dosaďte za odroid správné jméno, pokud to tak není.

Do /etc/rc.local je třeba zapsat, co se má spustit po startu. Na všech stanicích by se mělo spustit /home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh, což nastartuje všechen staniční software. Protože má staniční software běžet pod uživatelem odroid, bude celý příkaz ke zkopírování vypadat takto:

su odroid /home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh

Pokud se mají na Odroidu zapisovat záznamy na SD kartu, mělo by se ještě před start.sh spustit také /home/odroid/repos/station-supervisor/mount-sd-card.sh, což kartu připojí přes /home/odroid/bolidozor.

Příkazy by se do rc.local měly přidat před exit 0, které tak zůstane na konci. Příklad /etc/rc.local po úpravě:

#!/bin/sh -e
#
# rc.local
#
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
#
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
#
# By default this script does nothing.

/home/odroid/repos/station-supervisor/mount-sd-card.sh

su odroid /home/odroid/repos/station-supervisor/start.sh &

exit 0

Výrobní Checklist

  • GPS musí vidět družice se SNR alespoň 40 (ověřuje se spuštěním cgps)
  • musí jít spustit celý řetězec pro zpracování signálu včetně radio-observeru
  • Stanice musí být schopna synchronizovat systémový čas.
  • Radio-observer musí ukládat data na SDkartu.
  • Ukládané spektrogramy musí obsahovat signály VLF vysílačů.
cs/vlfmon.txt · Poslední úprava: 2018/03/05 18:47 (upraveno mimo DokuWiki)