Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:vmds

Vizuální Meteorická Detekční Stanice VMDS01A

Technické vybavení

Následující technické vybavení používá amatérská síť zabývající se vizuální detekcí meteorů CEMeNt.

Objektiv

Objektiv musí být dostatečně širokoúhlý a světelný těmto podmínkám zatím nejlépe vyhovuje Tokina 3-8.2 mm F0.98 (IR)

Použití kamery KPF 131HR

Použitá kamera KPF 131HR je původně určena na ostrahu budov, je proto k jejímu použití potřeba udělat několik technických změn.

Odebrání IR filtru z CCD čipu

Základní nutnou úpravou kamery je vyndání IR cut filtru. Postup je následující:

Odšroubování plošného spoje s CCD čipem Odstranění světlotěsného těsnění čipu IR cut filtr nalepený na čipu kamery Odebrání infračerveného filtru Odlepený IR filtr Navrácení světelného těsnění na čip

Odpojení LED

Na zadní straně kamery je věčně svítící červená LED, která by ve tmě mohla způsoboval odlesky od předního skla krytu. Je proto lepší jí odpojit ihned během vyndavání IR filtru.

Odletování odporu napájejícího LED na zadní straně

Nastavení kamery

Korekce PRC? Dark frame?

Kameru je třeba před použitím nastavit na tyto parametry:

 • expozice 1/50 s
 • ovládání clony DC
 • BW režim
 • AGC na middle
 • nastavit brightness na cca. 75

Použití kamery ImagingSource

V návodu je použita kamera DFK 72AUC02

Zprovoznění kamery v Ubuntu

upgradoval jsem firmware kamery podle navodu se dvema zmenami:

 1. sudo ./euvccam-fw -u ../../data/firmware/usb2/dmk72uc02_129.euvc

Tím začne být kamera videt v /dev/video0

2. Dále je potřeba presne podle navodu nainstalovat ucview a pak ještě doinstalovat libunicapgtk2 z repozitare Ubuntu.

sudo apt-get install git autoconf libtool libgettextpo0 gettext gtk-doc-tools libraw1394-dev libpango1.0-dev libgstreamer0.10-dev libxv-dev libgtk2.0-dev libgconf2-dev libglade2-dev libglade2.0 libglademm-2.4-dev libgstreamer-ocaml-dev libgstreamer-plugins-base0.10-dev

git clone https://github.com/unicap/unicap.git ; cd unicap
cd libunicap
./autogen.sh ; ./configure ; make ; sudo make install
cd ../libucil
./autogen.sh ; ./configure; make; sudo make install
cd ../libunicapgtk/
./autogen.sh ; ./configure; make; sudo make install

Compile the ucview.

git clone https://github.com/kaklik/ucview ; cd ucview/trunk
cd ucview
./autogen.sh; ./configure; make; sudo make install
cd ../ucview-plugins/
./autogen.sh; ./configure; make; sudo make install
make; sudo make install

To test if everything got compiled fine run

ucview

Note: On some system you may need root privileges while running ucview to get your camera working.

Problémy s aktuálně používanými kamerami

 • Přenos signálu nelze realizovat na delší vzdálenosti. (řádově jednotky metrů) To znamená, že počítač musí být velmi blízko kamer obvykle v neklimatizovaných podmínkách.
 • Malé úhlové rozlišení kamery
 • Malý dynamický rozsah

TODO

 • Software pro synthesized all sky camera.

Ochrana pozorovací kamery

Kamera, která bude umístěna tak, že má přímý výhled do ekliptiky musí být chráněna před přímým Sluncem (Mohlo by dojít k propálení CCD čipu)

Obvyklé je použití časovače, který přes den zavře clonu kamery tím, že odpojí napájení. časová ochranna kamery před přímým Sluncem

Tento způsob není příliš výhodný protože obsahuje dodatečný časovač, který by mohl být s přehledem zastoupen staničním počítačem. Tuto skutečnost by bylo navíc možné řešit bezpečněji použitím stejných metod, jako v MRAKOMĚRu4.

Softwarové zpracování

MetRec

MetRec je software využívající ke grabbování signálu vlastní kartu Matrox Meteor II, kterou je potřeba koupit. Vlastní program je freeware.

UFOCapture

UFOCapture je placený software pro Windows. Funguje ale s libovolným grabbovacím hardwarem.

AZcendant

Visual observer

Nedostatky aktuálně používaných programů pro automatickou detekci stop meteorů by bylo vhodné vyřešit novým OpenSource softwarem. Zatím je ve fázi návrhu koncepce a připomínky jsou zapisovány do Redmine.

Finální verze detekčního programu by měla jako vstup pro obrazová data využívat kameru založenou na OPSA01A.

Syntéza celooblohového obrazu

Celohoblohovy kamerový systém (celooblohova kamera složená z více kamer) do snímaneho obrazu rovnou kreslí souradnicovou síť podle aktualního času. (Využít možná automatické identifikace významnych objektů v obrazu)

Využití dat

Bolidozor

Síť Bolidozor se jistě bude snažit o využití pozorovaných dat pro detekci bolidů a jejich následné vyhledávání.

Meteorologie

Protože kamery této stanice by měly být směrovány tak, aby zabíraly oblohu, tak pozorovaná data lze také teoreticky využít pro meteorologické aplikace. Neboť oblačnost sledovaná zespodu z menší vzdálenosti může poskytovat cenné informace o výskytu stoupavých proudů, parametrech bouřek, nebo o postupu front.

Fotometricky může být také měřena výška základny oblačnosti, nebo její tloušťka, úroveň pokrytí.

Dalším užitečným výstupem může být koncentrace prachu a aerosolů v atmosféře.

3D rekonstrukce obrazu

Reference

cs/vmds.txt · Poslední úprava: 2017/01/07 09:31 (upraveno mimo DokuWiki)