Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web

Překlady této stránky?:

cs:station-supervisor

Station Supervisor

Má být balík softwarových nástrojů pro automatický dohled nad stavem měřící stanice. Tyto nástroje mají běžet přímo na stanici. A poskytovat údaje pro ověření její funkce. Měřící stanice mohou být různého typu viz stránka měřících systémů MLAB.

Informační výstupy

Chybové výstupy

Seznam možných chybových výstupů

  • Není možné se připojit k datovému serveru
  • Dochází místo na úložném prostoru stanice
  • Neběží některé detektory.
  • Nefunguje synchronizace času

Kontrolní výstupy

Kontrolní výstupy by měly být podobně jako chyby zobrazovány na displeji umístěném na stanici.

Seznam možných kontrolních výstupů

  • Kvalita synchronizace času
  • Vytížení výpočetní jednotky
  • Teploty komponent stanice
  • Vlhkost v okolí stanice

Servisní rozhraní

Program by měl umožnit na dálku měnit některé parametry stanice. Například postupem, že stáhne konfigurační soubory z centrálního datového serveru.

Správa staničních dat

Další skript by se měl kontinuálně pokoušet nahrát co největší množství naměřených dat na server, tak aby nedošlo ke ztrátě dat. Samotné nahrávání by mělo být řešeno protokolem s dobrými možnostmi autentizace uživatelů (rsync, scp)

Adresářová struktura dat by měla být hierarchická a pravděpodobně generovaná skriptem zařizujícím úložný prostor. Data budou vybírána ze složek, do kterých vytváří soubory detekční program.

Autentizace

Od úrovně projektu by k jednotlivým stanicím měly být přidělovány účty například na základě registrace na Astrozor. V adresářové struktuře by pak přibyl symbolický link do jejich domovského adresáře do složky s daty. (Výhodou této konstrukce je možnost dodatečné změny adresářové struktury bez ovlivnění uživatelů) Přístup do domovského adresáře by měl být řízen veřejnými klíči SSH.

Nastavení lokálního oscilátoru - frequency-guard

Utilita frequency-guard.py slouží ke kontrole, nastavení a logování stavu oscilátoru na stanici rmds.

Instalace

Utilita využívá knihovny MLAB Python utilities library, jejíž vývojovou verzi nainstalujeme následujícím způsobem:

 git clone https://github.com/MLAB-project/python-mlab-utils.git
 cd python-mlab-utils
 sudo python setup.py develop

Nyní máme knihovnu nainstalovanou v systému, jako pythonovský balík. Můžeme tak naistalovat utilitu pro ladění frekvence:

git clone https://github.com/MLAB-project/station-supervisor.git
cd station-supervisor

Zatím je potřeba pro fungování utility upravit soubor bus_config.py, který obsahuje popis struktury I²C sítě na stanici. Tento konfigurační soubor je pak mezi konfiguračními soubory stanice.

Pokud navíc používáme verzi z větvě frequency, tak do konfiguračního souboru radio-observeru je potřeba přidat klíč „transmitter_carrier“: 143050000, jak je vidět v konfiguračním souboru stanice uFlu. Potom již můžeme frequency-guard.py spustit.

~/Bolidozor/frequency-guard.py ~/Bolidozor/uFlu/uFlu-R1/uFlu-R1.json
cs/station-supervisor.txt · Poslední úprava: 2017/10/26 21:29 (upraveno mimo DokuWiki)